Poklic: Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

Zdravniki, specialisti/zdravnice, specialistke (razen splošne medicine) specialne medicine diagnosticirajo, zdravijo in preprečujejo bolezni, poškodbe ter druge fizične in duševne prizadetosti s pomočjo specializiranih pregledovalnih, diagnostičnih, medicinskih, kirurških, fizičnih in psihiatričnih tehnik, pri čemer uporabljajo načela in postopke sodobne medicine. Specializirani so za določene kategorije bolezni, vrste bolnikov in metode zdravljenja ter lahko izvajajo medicinsko izobraževanje in raziskovanje v svojem izbranem področju specializacije.

Legislacija:

Medical Services Act

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA ZDRAVJE
Ministry of Health (EN)

Naslov:

Štefanova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386 1 478 6001
Fax: +386 1 478 6058
Email: gp.mz@gov.si
URL: www.mz.gov.si

Uporabne povezave:

Seznam zdravnikov | Zdravniki.org
http://zdravniki.org/zdravniki?roles=0
Zdravniki.org. Namen strani je informiranje, ocenjevanje ter javno diskutiranje o zdravnikih, zobozdravnikih in zdravstvenih ustanovah.

Zdravniška zbornica Slovenije – Zdravniška zbornica …
https://www.zdravniskazbornica.si/
Zdravniška zbornica Slovenije skrbi za spoštovanje temeljnih vrednot zdravniškega poklica. Zavedamo se, da so zdravniki in zobozdravniki zavezani sledenju vrednotam medicine, zato jim kot institucija želimo delo olajšati, približati, svetovati in predvsem pomagati, kadar to potrebujejo.

578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej …
http://www.epi.sk/zz/2004-578
Zákon č. 578/2004 Z. z. – Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov