Poklic: Arhivski tehnik

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

Ministrstvo za kulturo
Ministry of Culture (EN)

Naslov:

Maistrova ulica 10
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 369 59 00
Fax: +386-1 369 59 01
Email: gp.mk@gov.si
URL: http://www.mk.gov.si

Uporabne povezave:

Kontakti | Zgodovinski arhiv Ljubljana

Kontakti


Enota za Gorenjsko Kranj. Čitalnica, sprejemna pisarna (izdaja dokumentov) Marko Mihovec, samostojni arhivski tehnik T: 04 280 59 00, F: 04 202 44 48, E: marko.mihovec@guest.arnes.si

Predlog KSJS – Anomalije JS (julij 2016)
http://www.pss-slo.org/dokumenti/predlog_ksjs.pdf
Predlog KSJS – Anomalije JS (julij 2016) Zap. št. obstoječ PR DM/N Šifra DM Delovno mesto TR Šifra N Naziv brez napredovanja obstoječ PR z …

AJPES – ISPAP
https://www.ajpes.si/ispap/
ISPAP Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju

www.stat.si
http://www.stat.si/klasius/Docs/Pretvornik_SifrantIzobZRSZ_KLASIUSSRV.XLS
pret_sifizobzrsz_klasiussrv naziv kmetijski delavec Živilskopredelovalni delavec gozdarski delavec lesarski delavec papirniŠki delavec rudarski delavec

Zaposlimo – Kolektor CPG
https://www.cpg.si/zaposlitev/
Kolektor CPG – proizvodnja, dobava in vgradnja asfaltov, betonov, prodaja peskov in gramozov, površinske prevleke, gradbena mehanizacija, mehanične delavnice

www.stat.si
http://www.stat.si/klasius/Docs/Pretvornik_SifrantIzobZRSZ-KLASIUS-SRV_P_d261012.xls
Pret_SifrizobZRSZ-KLASIUS_SRV_P Pretvornik med Šifrantom PSI ZRSZ in KLASIUS ŠIFRANT POKLICNE IN STROKOVNE IZOBRAZBE ZRSZ (Šifrant PSI ZRSZ) 340, 314

Tehnične smernice – mz.gov.si
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/investicije_2008_zapisniki/TS_Zvezek_3_ZD_18_avgust_2008.doc
1 specialist ortodont, 1 zdravstveni tehnik, 1,5 inženirja zobne protetike … Arhivski prostori. Z uvedbo elektronskega arhiva, se površine za arhiv zmanjšajo.

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/87008
Na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in 17/08, v nadaljnjem besedilu ZSPJS)

Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP364
Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS). SOP 2013-01-1767. EVA 2013-2030-0041. EPA –

Prvi interaktivni multimedijski portal, MMC RTV Slovenija
http://www.rtvslo.si/poklicnamerila
Najbolj objektivne in verodostojne informacije iz Slovenije in sveta, novice s področja kulture, športa in zabave. Prvi interaktivni multimedijski portal.