Poklic: Častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 KW ali več

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Pomorski zakonik,Ur. l. RS, št 120/06 (PZ-UPB2) – pisrs.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2868
Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics, potrebne za izboljšanje uporabniške izkušnje – spremeni nastavitve – več o piškotkih