Poklic: Častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12641/prikaziPoklic/
Častnik je posameznik, ki je zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več. Za opravljanje poklica je treba imeti pooblastilo o nazivu častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več.

Pristojbine | Uprava RS za pomorstvo
http://www.up.gov.si/si/storitve/pristojbine/
častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500 43 častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več 168 prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000 180 poveljnik ladje z bruto …

PRISTOJBINE – Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
http://www.up.gov.si/en/storitve/pristojbine/
častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500 43 častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več 168 prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000 180 poveljnik ladje z bruto …

z bruto tonažo 500 ali več Izpitni program za pridobitev pooblastila o nazivu “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več “ obsega predmete: navigacija (pisno in ustno): temeljito poznavanje in pomorstvo …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2293
… – za naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več” končana srednja pomorska šola oziroma visoka pomorska šola navtične usmeritve, – za naziv “častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na …

Poveljnik in prvi častnik na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000 6 Poveljnik in prvi častnik na ladji z bruto tonažo do 3000 morata imeti pooblastilo o nazivu »poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000« oziroma »prvi častnik …

VPPK > Seznam 2b – VPPK > Vzajemno priznavanje …
http://reguliranipoklici.si/prihajate/evidenca-reguliranih-poklicev/seznam-2b.aspx
Častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več Ministrstvo za infrastrukturo 4 Častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več …

… pridobitev podatkov iz uradne evidence o izdanem pooblastilu za naziv častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več ali pooblastila za naziv častnik stroja zadolžen za strojno stražo v strojnici na ladji s …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-0243/pravilnik-o-visini-placila-in-povracila-stroskov-v-zvezi-z-delom-v-izpitnih-komisijah
Za delo v izpitni komisiji za pridobitev pooblastila o nazivu »častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več« in »častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več …

Štipendirajo tiste, ki bodo prispevali k uspehu podjetja
http://www.delo.si/gospodarstvo/stipendirajo-tiste-ki-bodo-prispevali-k-uspehu-podjetja.html
Po opravljeni enoletni pripravniški dobi kandidati opravijo izpite za pridobitev naziva častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 BRT ali več ali častnik stroja, zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim …