Poklic: Častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500

Plovba na operativni ravni. Ravnanje s tovorom in zlaganje tovora na operativni ravni. Nadzor delovanja ladje in skrb za osebje na ladji na operativni ravni.

Legislacija:

Pravilnik o nazivih in pooblastilih pomorščakov (20. člen) (Uradni list RS, št. 89/05, 95/07, 36/09 in 38/12)

Direktiva:

REGULATION (EC) No 300/2008

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Pomorski zakonik,Ur. l. RS, št 120/06 (PZ-UPB2) – pisrs.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2868
Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics, potrebne za izboljšanje uporabniške izkušnje – spremeni nastavitve – več o piškotkih