Poklic: Član posadke v sestavi krovne straže

Plovba na podporni ravni.

Legislacija:

Pravilnik o nazivih in pooblastilih pomorščakov (19. člen) (Uradni list RS, št. 89/05, 95/07, 36/09 in 38/12

Direktiva:

REGULATION (EC) No 300/2008

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Član posadke v sestavi krovne straže / Poklici in …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12654/prikaziPoklic/
Član posadke v sestavi krovne straže mora imeti pooblastilo o nazivu član posadke v sestavi krovne straže.

Član posadke v sestavi krovne straže (STCW-preglednica A-II/4) – krmarjenje (ustno) – opravljanje straže (ustno) – pomorstvo (ustno) 7. Usposobljeni pomorščak krova (STCW-preglednica A-II/5) – krmarjenje (ustno) – ravnanje s …

član posadke v sestavi krovne straže usposobljeni pomorščak krova 21 22 22 23 23 24 član posadke v sestavi strojne straže usposobljeni pomorščak stroja osnovna usposobljenost za delo na ladji ECDIS 24 25 25 Title Author …

Član posadke v sestavi strojne straže / Poklici in …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12661/prikaziPoklic/
Član posadke v sestavi strojne straže mora imeti pooblastilo o nazivu član posadke v sestavi strojne straže.

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0893/pravilnik-o-pristojbinah-za-opravljanje-izpitov-izmeritev-colnov-in–ugotavljanje-njihove-sposobnosti-za-plovbo-ter-cenah-tiskovin
član posadke v sestavi krovne straže 35 / usposobljeni pomorščak krova 35 15 častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več 168 60 drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW …

član posadke v sestavi krovne straže (STCW II/4) 1 3 4 krovni pomorščak brez naziva 1 2 2 1.2. strojna služba moč pogonskega do 3000 kW 3001 kW ali več stroja naziv nadzorovan strojni kompleks nenadzorovan strojni strojni 1 …

Upravljanje ladij / Dejavnosti / eVEM
http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/14428/prikaziDejavnost/
Pogoji in dokazila Vpis v register ladij Častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več Prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3.000 ali več Poveljnik ladje z bruto tonažo 3.000 ali več Prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-3481/uredba-o-pooblastilih-pomorscakov
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen: 1. »poveljnik« je oseba, ki poveljuje ladji, 2. »častnik« je član posadke razen poveljnika, odgovoren za krovno ali strojno stražo, 3. »častnik krova« je častnik, ki je usposobljen v …

• Poveljnik / poveljnica in častnik / častnica krovne straže (na ladji do 200 BT) • Član / članica posadke v sestavi krovne straže • Mornar / mornarka 9. Poklicni standardi in katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti na …

član posadke v sestavi krovne straže 35 12 usposobljeni pomorščak krova 35 12 častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več 175 60 drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 …