Poklic: Član posadke v sestavi strojne straže

Ladijsko strojništvo na podporni ravni.

Legislacija:

Pravilnik o nazivih in pooblastilih pomorščakov (27. člen) (Uradni list RS, št. 89/05, 95/07, 36/09 in 38/12)

Direktiva:

REGULATION (EC) No 300/2008

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Pomorski zakonik,Ur. l. RS, št 120/06 (PZ-UPB2) – pisrs.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2868
Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.