Poklic: Defektolog v zdravstveni dejavnosti

Legislacija:

Health Services Act

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA ZDRAVJE
Ministry of Health (EN)

Naslov:

Štefanova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386 1 478 6001
Fax: +386 1 478 6058
Email: gp.mz@gov.si
URL: www.mz.gov.si

Uporabne povezave:

Regulated profession – Defektolog v zdravstveni dejavnosti …
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=6082
Generic name of profession Title: Defectologist in the health sector Identification Name of regulated profession: Defektolog v zdravstveni dejavnosti Translation(s): defectologist in health sector (EN) Country: Slovenia Region: All regions

Defektolog v zdravstveni dejavnosti / Poklici in …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12603/prikaziPoklic/
Defektolog v zdravstveni dejavnosti je zdravstveni sodelavec, ki mora imeti ustrezno izobrazbo, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit. Defektologi v … Čezmejno/občasno opravljanje poklica Storitve reguliranega poklica lahko opravljate …

Defektolog v zdravstveni dejavnosti – VPPK > …
http://reguliranipoklici.si/ris/VPPKpoklic.aspx?id=20&langid=1
Pogoji za opravljanje v RS: Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci smejo v Republiki Sloveniji samostojno opravljati delo v zdravstveni dejavnosti po končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu. Zdravstveno dejavnost …

defektolog | Najdi.si
http://www.najdi.si/najdi/defektolog
Defektolog v zdravstveni dejavnosti Defektolog v zdravstveni dejavnosti je zdravstveni sodelavec, ki mora imeti ustrezno izobrazbo, opravljeno pripravništvo in… evem.gov.si/info/…/poklic/ 12603/prikaziPoklic/ SPECIALNI IN-… …

Poklici in strokovni kadri / eVEM
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/
Defektolog v zdravstveni dejavnosti Dekan oziroma direktor Delavec v organizacijski enoti varstva pred sevanji v sevalnem oziroma jedrskem objektu Delovni terapevt Detektiv Dietetik v zdravstveni dejavnosti Dimnikar …

Regulated professions by country, with competent authorities
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=24&quid=1
2018/03/21 · Defektolog v zdravstveni dejavnosti Slovenia All regions General system of recognition – primary application Diploma of post-secondary level (3-4 years) Delovni terapevt Slovenia All regions General system of recognition – primary …

Zdravstveni sodelavci Zap. št. Poklic Kvalifikacija 1. kemijski tehnolog v zdravstveni dejavnosti 1. univerzitetna izobrazba, pripravništvo in strokovni izpit s podro čja zdravstvene dejavnosti 2. visoka strokovna izobrazba, pripravništvo …

Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti – PisRS – …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG2044
Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti. SOP 2004-01-3689. EVA 2004-2711-0078. EPA … Veljavnost predpisa Veljaven predpis Veljaven predpis, vendar se še ne uporablja Objavljen predpis, ki še ne velja Neveljaven predpis

19. 9. 2008 13. Kemijski tehnolog v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje – Zakon o zdravstveni dejavnosti (62, 64. člen) (Uradni list RS, št.: 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) – Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih …

Strokovni izpiti za zdravstvene delavce in sodelavce …
http://www.mz.gov.si/si/za_izvajalce_zdravstvenih_storitev/izobrazevanje_in_izpiti/strokovni_izpiti_za_zdravstvene_delavce_in_sodelavce/
Seznam poklicev zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (v veljavo stopil dne 3. 2. 2014 skladno z Odredbo o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti – Uradni list RS, št. 4/14). Z dne 20. 10. 2015 prične veljati Seznam …