Poklic: Dietetik v zdravstveni dejavnosti

Legislacija:

Health Services act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 23/05 – official consolidated text, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF and 14/13)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA ZDRAVJE
Ministry of Health (EN)

Naslov:

Štefanova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386 1 478 6001
Fax: +386 1 478 6058
Email: gp.mz@gov.si
URL: www.mz.gov.si

Uporabne povezave:

Dietetik v zdravstveni dejavnosti / Poklici in strokovni …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12607/prikaziPoklic/
Dietetik v zdravstveni dejavnosti je zdravstveni sodelavec, ki mora imeti ustrezno izobrazbo ter opravljeno pripravništvo in strokovni izpit. Dietetiki v … Čezmejno/občasno opravljanje poklica Storitve reguliranega poklica lahko opravljate čezmejno/občasno

Dietetik | Moja izbira
http://www.mojaizbira.si/poklic/dietetik
Dietetik v zdravstveni dejavnosti ocenjuje prehranjevalne navade in prehransko stanje vseh starostnih skupin ljudi, načrtuje jedilnike za posameznike in za skupine prebivalcev z namenom preprečevanja bolezni ter hitrejšega okrevanja …

Opis poklica – ZRSZ – Domov
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=2722
Kratek opis Dietetik v zdravstveni dejavnosti ocenjuje prehranjevalne navade in prehransko stanje vseh starostnih skupin ljudi, načrtuje jedilnike za posameznike in za skupine prebivalcev z namenom preprečevanja bolezni ter hitrejšega …

Na seznamu zdravstvenih sodelavcev je bil naveden dietetik oziroma dietetik v zdravstveni dejavnosti, z dvema različnima stopnjama izobrazbe (1. in 2. stopnja) – torej ni jasne razmejitve kompetenc med prvo in drugo stopnjo …

dietetik | Najdi.si
http://www.najdi.si/search.jsp?q=dietetik
Dietetik v zdravstveni dejavnosti Dietetik v zdravstveni dejavnosti je zdravstveni sodelavec, ki mora imeti ustrezno izobrazbo ter opravljeno pripravništvo in… evem.gov.si/info/…/poklic/ 12607/prikaziPoklic/ Maxximum Portal : Gašper …

Zasebni zdravstveni delavec oziroma sodelavec / …
http://evem.gov.si/info/podpogoji/drugiPogoj/15464/prikaziDrugiPogoj/
Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo zdravstveni delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo, so strokovno usposobljeni za samostojno opravljanje dela v svojem poklicu in izpolnjujejo pogoje, določene za vsak poklic posebej. …

E047049 PREHRANSKI SVETOVALEC II (DIETETIK V …

E047049 PREHRANSKI SVETOVALEC II (DIETETIK V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI)-M/Ž


Domov / Predstavitev / Kadri / E047049 PREHRANSKI SVETOVALEC II (DIETETIK V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI)-M/ Ž E047049 PREHRANSKI SVETOVALEC II (DIETETIK V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI)-M/Ž ROK: 13.08 …

Zaposlitveni oglasi v zdravstvu » Diplomirani dietetik
http://www.zdravstvena.info/zaposlitev/category/dietetik/
DIPLOMIRANI DIETETIK V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA Polovični delavnik v ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA (POSTOJNA) 17March DIPLOMIRANI DIETETIK Polovični delavnik v 17March v …

Prehransko svetovanje – dietetika | Fakulteta za vede o …
http://www.fvz.upr.si/sl/bodoci-student/dodiplomski-studij/prehransko-svetovanje-dietetika
Na področju zdravstva: delovno področje dietetika v zdravstveni dejavnosti je opredeljeno kot zdravstveni sodelavec (v centrih za zdravstveno vzgojo, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, bolnišnicah in zdravstveno-varstvenih …

Zdravstvena in lekarniška dejavnost | Ministrstvo za zdravje
http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zdravstvena_in_lekarniska_dejavnost/
a) ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) Podzakonski predpisi na področju zdravstvene dejavnosti: • Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti • Pravilnik o minimalnih sanitarno …