Poklic: diplomirana babica/diplomirani babičar

Legislacija:

Health Services Act

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA ZDRAVJE
Ministry of Health (EN)

Naslov:

Štefanova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386 1 478 6001
Fax: +386 1 478 6058
Email: gp.mz@gov.si
URL: www.mz.gov.si

Uporabne povezave:

Poklic: diplomirana babica – diplomirani babičar

Poklic: diplomirana babica – diplomirani babičar


Babice so se kot pravi ga. Anita Prelec borile dvanajst let, da so izobraževanje dvignili na višji nivo. Uspelo jim je. Danes si naslov diplomirana babica / diplomirani babičar (sprejemajo tudi moške kandidate, trenutno imamo pri nas 4 …

Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG836
Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirana babica/diplomirani babičar. SOP 2000-01-4364. EVA 2000-2711-0136. EPA – Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics – – PIS …

UL ZF – Predstavitev študijskega programa
http://www.zf.uni-lj.si/index.php/si/1stopnja-2-2-1/babistvo-2-2-1-1/predstavitev-studijskega-programa-2-2-1-1-1
Strokovni naslov diplomanta: diplomirana babica (VS), diplomirani babičar (VS) Okrajšava strokovnega naslova: dipl. bab. (VS) Temeljni cilji programa: Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa babištvo je …

dobiš naziv diplomirani babičar/babica. •Se nenehno izobražuje in spremlja novosti na področju svoje stroke. DELOVNI POGOJI •Zaprti prostori •Stresno okolje •Stoje; sedi le pri urejanju dokumentacije •Se pripogiba in dviguje …

Diplomirana medicinska sestra / Poklici in strokovni …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12559/prikaziPoklic/
Diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit, se vpisati v register zdravstvenih delavcev in sodelavcev in pridobiti licenco. Diplomirane …

babičar | Najdi.si
http://www.najdi.si/najdi/babi%C4%8Dar
Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirana babica/diplomirani babičar. SOP 2000-01-4364. EVA 2000-2711-0136. EPA – www.pisrs.si/Pis.web/ pregledPredpisa?id=DRUG836 Bibaleze.si – Babičar svari pred …

O poklicu | zbornica-zveza
https://www.zbornica-zveza.si/sl/o-zbornici-zvezi/o-poklicu
Je diplomirana babica / diplomirani babičar (dipl. bab.), ki ima zaključen visokošolski študij babištva, pri čemer študijski program v celoti upošteva Evropsko direktivo za regulirane poklice št. 2005/36/ES, ter ji/mu je ustrezen organ …

Zdravstvena fakulteta UL – Babištvo (VSŠ, redni …
http://studentski.net/studij/ulj/zf/babistvo-vss.html
Po uspešno končanem študijskemu programu je diplomirana babica oziroma diplomirani babičar usposobljen za: promocijo zdravja, svetovanje pri načrtovanju družine, varovanje reproduktivnega zdravja in posredovanje ustreznih …

Babičar (visoko zahtevna dela) | Moja izbira
http://www.mojaizbira.si/poklic/babicar-visoko-zahtevna-dela
Babičar za visoko zahtevna dela (prej medicinska sestra- babica) izvaja zdravstveno nego žena med nosečnostjo, med porodom in v poporodnem obdobju. … Pri delu uporablja najrazličnejše pripomočke za ureditev bolnikovega okolja …

Poklici | zbornica-zveza
https://www.zbornica-zveza.si/sl/o-zbornici-zvezi/o-poklicu/babiska-nega/poklici
Diplomirana babica / diplomirani babičar Kvalifikacija 1. visoka strokovna izobrazba 2. visoka strokovna izobrazba, pridobljena najkasneje do 31.12. 2009, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit Delovno področje primarna, sekundarna …