Poklic: Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

Ponudnik lahko izvaja specializirano čiščenje stavb, dimnikov, kurišč, štedilnikov, kaminov, ognjišč, bojlerjev, ventilacijskih cevi in odsesalnikov.

Legislacija:

Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr.) Uredba o obrtnih dejavnosti (Ur.l. RS, št. 63/13)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA

Naslov:

Celovška cesta 71
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386 1 58 30 500
Fax: +386 1 50 59 270
Email: info@ozs.si
URL: www.ozs.si

Uporabne povezave:

ČIŠČENJE DK NAPRAV, dimnikarske storitve Martjanci …
http://www.bizi.si/CISCENJE-DK-NAPRAV-MARTJANCI-D-O-O/
ČIŠČENJE DK NAPRAV, dimnikarske storitve Martjanci d.o.o., Martjanci 14, 9221 Martjanci. Davčna in matična številka, poslovni in …

KATALOG IJZ – jkpg.si
http://www.jkpg.si/katalog-ijz
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. – vzdrževanje cest, zbiranje, čiščenje in distribucija vode, gradnja objektov, pomožne dejavnosti v prometu, dajanje lastnih nepremičnin, strojev in opreme v najem, pogrebne storitve

Katalog obrtnikov – OOZ Nova Gorica
http://www.ooz-novagorica.si/katalog-obrtnikov
a-media marketing in oblikovanje d.o.o. cesta prekomorskih brigad 20 5290 Šempeter pri gorici tel.: +386 (5) 393 80 66 e-pošta.: #em#696f646c44642b6a6d6d636a227e67#em#

ČISTILNI SERVIS ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV …
http://www.stop-neplacniki.si/robert-bostar-sp/
primarna dejavnost: N81.220 – drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

EKO DIMNIK, dimnikarstvo, ogrevanje, svetovanje in …
http://www.bizi.si/EKO-DIMNIK-D-O-O/
EKO DIMNIK, dimnikarstvo, ogrevanje, svetovanje in nadzor d.o.o., Stritarjeva cesta 9, 1290 Grosuplje. Davčna in matična številka, poslovni in finančni podatki podjetja v poslovnem asistentu bizi.si.

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4056
Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. SOP 2007-01-1697. EVA 2006-2511-0041. EPA –

Podjetja – Cona Tezno

Podjetja


Smo podjetje z že več kot 20 letno tradicijo svetovanja, prodaje, montaže in vzdrževanja industrijskih, garažnih, zrakotesnih, požarnih vrat ter nakladalnih sistemov.

Statut | SKVNS

Statut


V SKVNS se lahko včlanjujejo tudi delavci drugih javnih in storitvenih dejavnosti, če sprejmejo njegov program in statut. 7. člen. Član SKVNS je lahko vsak delavec, ki je v delovnem razmerju v eni od dejavnosti iz 6. člena in delavci, ki so brez lastne krivde izgubili delo ali jim delovno razmerje miruje.

Podjetja | Občina Ljutomer
http://www.obcinaljutomer.si/stran/podjetja/1389
Ste podjetje v občini Ljutomer in vas ni na seznamu ali pa so podatki napačni? Sporočite nam podatke na info@ljutomer.si in vas bomo dodali oziroma popravili podatke.

Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti – PisRS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP412
Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti. SOP 2015-01-1777. EVA -. EPA –