Poklic: Državni notranji revizor

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

Ministrstvo za Finance
Ministry of Finance (EN)

Naslov:

Župančičeva 3
1502 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 369 52 00
Fax: +386-1 369 66 59
Email: gp.mf@gov.si
URL: www.mf.gov.si

Uporabne povezave:

Izobraževanje notranjih revizorjev javnega sektorja | …
http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/izobrazevanje_notranjih_revizorjev_javnega_sektorja/
Izobraževanje je podlaga za pridobitev naziva državni notranji revizor (DNR) in preizkušeni državni notranji revizor (PDNR), ki ga podeljuje Ministrstvo za finance. Center za razvoj financ obvešča, da je na svoji spletni strani objavil …

Pogosta vprašanja | Urad RS za nadzor proračuna
http://www.unp.gov.si/si/o_uradu/pogosta_vprasanja/
Zaposleni na delovnem mestu notranjega revizorja uporabnika proračuna mora imeti naziv državni notranji revizor oziroma preizkušeni državni notranji revizor. Naziv državni notranji revizor lahko pridobi kandidat, ki 1. ima univerzitetno …

Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor …
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10853
Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor. SOP 2015-01-2134. EVA 2011-1611-0116. EPA – Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics …

Državni notranji revizor / Poklici in strokovni kadri / eVEM
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12394/prikaziPoklic/
Državni notranji revizor Naziv državni notranji revizor (DNR) morajo imeti zaposleni na delovnih mestih notranjih revizorjev v notranjerevizijskih službah oziroma … Republika Slovenija Enotna poslovna točka e-VEM portal za podjetja …

Imenik preizkušenih državnih notranjih revizorjev | Urad …
http://www.unp.gov.si/si/javne_evidence/imenik_preizkusenih_drzavnih_notranjih_revizorjev/
Ime Priimek Datum pridobitve/priznanja naziva Mihaela Bauman Podojsteršek 5.10.2007 Simona Bevk Skubic 19.10.2009 mag. Maja Bilbija 19.12.2008 Janez Bobič 27.3.2009 Anica Bratanič Grandovec 6.8.2010 mag. Vesna Brelih 12 …

Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7092
Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor. SOP 2007-01-4253. EVA 2005-1611-0149. EPA – Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics …

Podatki o poklicu / Kartica poklica – VPPK > Vzajemno …
http://reguliranipoklici.si/ris/VPPKpoklic.aspx?id=90&langid=1
Kratek opis: Naziv državni notranji revizor morajo imeti zaposleni v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna v skladu z veljavnim internim aktom, zaposleni na delovnih mestih notranjih revizorjev uporabnikov proračuna ter zunanji …

Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor
https://www.zfm.si/novice/kadrovski-svetovalec/40-pravilnik-o-pogojih-za-pridobitev-naziva-drzavni-notranji-revizor-in-preizkuseni-drzavni-notranji-revizor
Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor V Uradnem listu št. 50 je bil objavljen Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji …

Potrdilo za naziv Preizkušeni državni notranji revizor …
http://evem.gov.si/info/dovoljenja/poklic/12395/dovoljenje/12367/prikaziDovoljenje/
Potrdilo za naziv Preizkušeni državni notranji revizor Posameznik lahko opravlja naloge preizkušenega državnega notranjega revizorja, ko pridobi Potrdilo o pridobitvi … Republika Slovenija Enotna poslovna točka e-VEM portal za …

Notranji revizorji | Slovenski inštitut za revizijo
http://si-revizija.si/sekcijanotranjihrevizorjev/notranji-revizorji
Člani SIR-a smo imetniki strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor. Konec leta 2017 nas je bilo 240, od tega 105 aktivnih preizkušenih notranjih revizorjev, to je tistih, ki smo se tudi pisno zavezali, da bomo pri svojem delu …