Poklic: Fizik v zdravstveni dejavnosti

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA ZDRAVJE
Ministry of Health (EN)

Naslov:

Štefanova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386 1 478 6001
Fax: +386 1 478 6058
Email: gp.mz@gov.si
URL: www.mz.gov.si

Uporabne povezave:

AJPES – ISPAP
https://www.ajpes.si/ispap/
ISPAP Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju

Seznam poklicev | Moja izbira
http://www.mojaizbira.si/poklici
Na tem mestu si lahko ogledaš opise poklicev, ki so trenutno zbrani v naši bazi.

Gerontologija – Wikipedija, prosta enciklopedija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gerontologija
Gerontologíja je veda, ki z biološkega in sociološkega vidika raziskuje staranje. Zdravnik specialist za gerontologijo se imenuje gerontolog.. Beseda gerontologija (izhaja iz grške besede γέρων, Geron, »star človek« »v-λογία, -logija, »študij«; prvi jo je omenil Ilja Iljič Mečnikov leta 1903), je študij socioloških …

Prometni policist | Moja izbira
http://www.mojaizbira.si/poklic/prometni-policist
Policisti v enotah policije delajo na področju splošnih policijskih zadev, mejnih zadev in na področju prometne varnosti. Prometni policist se pri svojem delu večinoma srečuje s kršitvami cestnoprometnih predpisov ter z ogledi prometnih nesreč.

Zdru­že­nje za inte­gra­tivno medi­cino Slovenije – ZIMS
http://zims.si/
Spoštovani, V soboto 8.4.2017 smo gostovali na mednarodnem sejmu sodobne medicine Medical v Gornji Radgoni, kjer smo imeli konferenco integrativne medicine Slovenije ter okroglo mizo z naslovom Odnos – medicina – zdravilstvo – znanost, na kateri so sodelovali dr. Zmago Turk, dr. Elko Borko, mag. Petar Papuga dr. med.,

Maribor – Wikipedija, prosta enciklopedija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Maribor
V srednjem veku je bilo mesto center judovske skupnosti v tem območju. Prva omemba mariborskih judov sega v leto 1277, ko so zapisali, da živijo v judovskem getu.

Šaleški Biografski Leksikon | Vse osebe
http://www.saleskibiografskileksikon.si/index.php?action=all
Adamovich de Csepin, Ivan Albrecht pl. – Plemič 13. 9. 1866 — 13. 7. 1929 Kot solastnik Tenja ter lastnik posesti v Novem selu v Vojvodini je bil zastopnik v hrvaškem in hrvaško-ogrskem saboru, komornik ter vitez malteškega…

www.stat.si
http://www.stat.si/klasius/Docs/Pretvornik_SifrantIzobZRSZ-KLASIUS-SRV_P_d261012.xls
Pret_SifrizobZRSZ-KLASIUS_SRV_P Pretvornik med Šifrantom PSI ZRSZ in KLASIUS ŠIFRANT POKLICNE IN STROKOVNE IZOBRAZBE ZRSZ (Šifrant PSI ZRSZ) 340, 314