Poklic: Inženir laboratorijske biomedicine

svetovanje bolnikom glede pravilnega odvzema biološkega materiala in možnih preanalitskih vplivov, – odvzem venske in kapilarne krvi, – zbiranje, sortiranje, evidentiranje, konzerviranje, shranjevanje različnega biološkega materiala, – priprava materiala za preiskave in izvajanje nadzora kakovosti dela (vključno z dnevnim umerjanjem analizatorjev), – samostojno izvajanje zahtevnejših analiz in preiskav različnega biološkega materiala v skladu s predpisanimi postopki

Legislacija:

Health Services Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 23/05 – official consolidated text, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF and 14/13)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA ZDRAVJE
Ministry of Health (EN)

Naslov:

Štefanova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386 1 478 6001
Fax: +386 1 478 6058
Email: gp.mz@gov.si
URL: www.mz.gov.si

Uporabne povezave:

www.stat.si
http://www.stat.si/klasius/Docs/Pretvornik_SifrantIzobZRSZ_KLASIUSSRV.XLS
pret_sifizobzrsz_klasiussrv naziv kmetijski delavec Živilskopredelovalni delavec gozdarski delavec lesarski delavec papirniŠki delavec rudarski delavec

Zaposlitveni oglasi v zdravstvu » zaposlitev fizioterapevt
http://www.zdravstvena.info/zaposlitev/tag/zaposlitev-fizioterapevt/
Powered by Zdravstvena.info © 2017 – Zaposlitveni oglasi v zdravstvu Želite oglaševati na portalu, dodatno promovirati vaše zaposlitve oz. objaviti oglase za zaposlitve…pošljite nam elektronsko sporočilo na Email

AJPES – ISPAP
https://www.ajpes.si/ispap/
ISPAP Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju

Zaposlimo – Kolektor CPG
https://www.cpg.si/zaposlitev/
Kolektor CPG – proizvodnja, dobava in vgradnja asfaltov, betonov, prodaja peskov in gramozov, površinske prevleke, gradbena mehanizacija, mehanične delavnice

www.stat.si
http://www.stat.si/klasius/Docs/Pretvornik_SifrantIzobZRSZ-KLASIUS-SRV_P_d261012.xls
Pret_SifrizobZRSZ-KLASIUS_SRV_P Pretvornik med Šifrantom PSI ZRSZ in KLASIUS ŠIFRANT POKLICNE IN STROKOVNE IZOBRAZBE ZRSZ (Šifrant PSI ZRSZ) 340, 314

synlab: Zaposleni
http://www.synlab.si/si/home/o-nas/o-nas/zaposleni/
Za odvzem krvi in izvajanje analiz skrbi izkušena ekipa: 2 specialistki medicinske biokemije; 5 magistrov in magistric laboratorijske biomedicine

www.mz.gov.si
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/jzz/Obrazec_3_-_ZD_-_Spremljanje_kadrov_2018.xls
Kadri-po Uredbi Kadri-administrativno Struktura zaposlenih Polni d/č Skraj. d/č 4=1+2+3 I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) A E1 – …

Bolnišnica Topolšica – Zdravstvena dejavnost
http://www.boltop.si/Zdravstvo.aspx?ID=41
Biokemični laboratorij Bolnišnice Topolšica je organiziran kot samostojna enota v okviru oddelkov bolnišnice. Dejavnost laboratorija je klinično–kemijska in deloma citološka diagnostika telesnih tekočin za potrebe bolnišnice in tudi za zunanje naročnike.

Strokovni izpiti za zdravstvene delavce in sodelavce …
http://www.mz.gov.si/si/za_izvajalce_zdravstvenih_storitev/izobrazevanje_in_izpiti/strokovni_izpiti_za_zdravstvene_delavce_in_sodelavce/
Program strokovnega izpita za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce . Strokovne vsebine poklicnega področja ; Prva pomoč (.doc) Socialna medicina (.doc)

Moja izbira | Spletni servis za poklicno izobraževanje
http://www.mojaizbira.si/
Najpomembnejše informacije o poklicih, programih in šolah za učence, dijake, karierne svetovalce in starše.