Poklic: Jamski vodnik

Legislacija:

Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 02/04) Pravilnik o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Url.l.RS, 78/08)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

Naslov:

Kontaktni podatki:

Uporabne povezave:

Poklic: Jamski vodnik – Dijaški svet | Dijaški svet

Poklic: Jamski vodnik


Jamski vodnik vodi obiskovalce v naravne in umetne jame, v katerih so poti urejene skozi podzemne rove, rovi pa so osvetljeni z električno razsvetljavo. Jamski vodnik za alternativni jamski turizem vodi v jamah, ki so v naravnem stanju …

Štajerski jamarji: Biti ali ne biti: jamski vodnik
https://jamarji-stajerske.blogspot.com/2016/04/biti-ali-ne-biti-jamski-vodnik.html
Biti ali ne biti: jamski vodnik V mesecu marcu smo štirje iz Črnih galebov – Silvo Ramšak, Toni Podgorski, Jani Klasič in jaz – v Postojni obiskovali tečaj za pridobitev licence za vodenje v turističnih jamah. Tečaj je organiziralo …

Opis poklica – ZRSZ – Domov
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=1272
Kratek opis Jamski vodnik vodi obiskovalce v naravne in umetne jame, v katerih so poti urejene skozi podzemne rove, rovi pa so osvetljeni z električno razsvetljavo. Jamski vodnik za alternativni jamski turizem vodi v jamah, ki so v …

Regulated profession – Jamski vodnik (Slovenia)
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=27849
Generic name of profession Title: Ski and/or mountain/canyon guide/ mountain leader Identification Name of regulated profession: Jamski vodnik Translation(s): Cave guide (EN) Country: Slovenia Region: All regions Legal information

Jamski vodnik | Moja izbira
http://www.mojaizbira.si/poklic/jamski-vodnik
Jamski vodnik vodi obiskovalce v naravne in umetne jame, v katerih so poti urejene skozi podzemne rove, rovi pa so osvetljeni z električno razsvetljavo. Jamski vodnik za alternativni jamski turizem vodi v jamah, ki so v naravnem stanju …

1 ojan Ambrožič, https://bojanambrozic.wordpress.com/ UVOD Vodnik je napisan tako da so opisi do posameznih vrhov ali koč predstavljeni po odsekih označenimi s številkami (Š-ji). Klik na te številke vas avtomatsko prestavi na …

Postojnska jama – Turizem Postojna
http://www.visit-postojna.si/si/kaj-videti/park-postojnska-jama/postojnska-jama
Del jame, ki je danes na ogled obiskovalcem, je leta 1818 odkril domačin, jamski vodnik Luka Čeč. Jama velja danes za najbolj obiskano evropsko jamo in hkrati najbolj obiskano turistično znamenitost v Sloveniji. Do danes si je jamo …

Jamski vodnik – VPPK > Vzajemno priznavanje poklicnih …
http://reguliranipoklici.si/ris/VPPKpoklic.aspx?id=354&langid=1
Pravna podlaga: -Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06 – ZDru-1); 42. člen

Umetna sladila – Dijaški svet | Dijaški svet

Umetna sladila


Poklic: Jamski vodnik Facebook DIJAKI IN 9. R. Članki Dogodki Srednje šole Fakultete Gradiva in zapiski UPORABNE POVEZAVE Prijava na novice Kontakt O nas Dijaški svet je portal, kjer so zbrane informacije, ki so v prvi vrsti …

Sobota , 5.3.2016 ob 9:00 terenska ekskurzija Škocjanski jamski splet Simuliranje vodenja po jamah , varstva pri delu, nesreče (uporaba znanj pridobljenih na teoretičnem delu usposabljanja) ukrepanja v. zagotovitev jamam5 …