Poklic: Kardiovaskularna kirurgija

Legislacija:

Medical Practitioners Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 72/06 – official consolidated text, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ and 40/12 – ZUJF)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA ZDRAVJE
Ministry of Health (EN)

Naslov:

Štefanova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386 1 478 6001
Fax: +386 1 478 6058
Email: gp.mz@gov.si
URL: www.mz.gov.si

Uporabne povezave:

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in …
http://zdravniki-zobozdravniki.net/Domov
Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Kdor hoče pomagati, naj tega ne počne samo z usti.

Seznam zdravnikov | Zdravniki.org
http://zdravniki.org/zdravniki?roles=0
Zdravniki.org. Namen strani je informiranje, ocenjevanje ter javno diskutiranje o zdravnikih, zobozdravnikih in zdravstvenih ustanovah.

Izvajalci zdravstvenih storitev po zdravstvenih dejavnostih
http://www.zzzs.si/Izvajalci
Omogočamo vam iskanje izvajalcev zdravstvenih storitev, ki imajo sklenjeno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, po dejavnostih. Izberete lahko celo Slovenijo ali območno enoto, v kateri želite poiskati izvajalce.

Zdravniška zbornica Slovenije – Zdravniška zbornica …
http://www.zdravniskazbornica.si/
Zdravniška zbornica Slovenije skrbi za spoštovanje temeljnih vrednot zdravniškega poklica. Zavedamo se, da so zdravniki in zobozdravniki zavezani sledenju vrednotam medicine, zato jim kot institucija želimo delo olajšati, približati, svetovati in predvsem pomagati, kadar to potrebujejo.

Densafe 2018 – Edumedic

Densafe 2018


Kotizacija vam zagotavlja: udeležbo na predavanjih in seminarjih poseben dodatni seminar za zobne tehnike; poseben dodatni seminar za zobne asistente

www.idb.hr
http://www.idb.hr/wlist.html
Abdominalna kirurgija – karcinomi; Abdominalna kirurgija-odjel: Ambulanta za aritmije – dr.sc. I.Premužić Meštrović: Ambulanta za bolesti jetre – doc.Mrzljak

Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege | Negovalne …

Negovalne diagnoze v psihiatriji


1 Uvod k razumevanju negovalnih diagnoz. Pred vami je osnutek negovalnih diagnoz, ki bo ob zaključku nedvoumno dragocen pripomoček medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom pri samostojnem in odgovornem delu z bolniki, kot tudi drugem osebju v zdravstveno negovalnem timu.

578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej …
http://www.epi.sk/zz/2004-578
Zákon č. 578/2004 Z. z. – Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov