Poklic: Kemijski tehnik v zdravstveni dejavnosti

Legislacija:

Profession is regulated by national legislation

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA ZDRAVJE
Ministry of Health (EN)

Naslov:

Štefanova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386 1 478 6001
Fax: +386 1 478 6058
Email: gp.mz@gov.si
URL: www.mz.gov.si

Uporabne povezave:

Regulated profession – Kemijski tehnik v zdravstveni dejavnosti …
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=6591&id_profession=12183&tab=countries&quid=2
Generic name of profession Title: Chemical laboratory technician / Chemical laboratory work Identification Name of regulated profession: Kemijski tehnik v zdravstveni dejavnosti Translation(s): Chemical technician in health sector (EN)

Kemijski tehnik / Poklici in strokovni kadri / eVEM
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12608/prikaziPoklic/
Kemijski tehnik Kemijski tehnik je zdravstveni sodelavec, ki mora imeti ustrezno izobrazbo ter opravljeno pripravništvo in strokovni izpit. Kemijski tehniki lahko … … Kemijski tehnik je zdravstveni sodelavec, ki mora imeti ustrezno …

Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti – PisRS – …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG2044
Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti. SOP 2004-01-3689. EVA 2004-2711-0078. EPA – Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics, potrebne za izboljšanje uporabniške izkušnje – – več o …

Zasebna zdravstvena dejavnost / Dejavnosti / eVEM
http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/14350/prikaziDejavnost/
Pravne podlage Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) Seznam poklicev zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti Pravilnik o vodenju registra zasebnih …

Tehnik – izhodišča | Zbornica laboratorijske medicine …

Tehnik – izhodišča


… (laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica, laboratorijski sodelavec II v zdravstveni dejavnosti – srednja strokovna izobrazba, kemijski tehnik; Odredba o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti, Uradni list RS, št. 4/14 …

Zdravstveni sodelavci Zap. št. Poklic Kvalifikacija 1. kemijski tehnolog v zdravstveni dejavnosti 1. univerzitetna izobrazba, pripravništvo in strokovni izpit s podro čja zdravstvene dejavnosti 2. visoka strokovna izobrazba, pripravništvo …

Program: KEMIJSKI TEHNIK – Dijaški svet | Dijaški svet

Program: KEMIJSKI TEHNIK


Kemijski tehnik dopolnjuje in poglablja osnovnošolsko znanje kemije, povezuje kemijsko znanje in razumevanje z dogajanji v naravi, razvija razumevanje in spretnosti na osnovi reševanja praktičnih problemov in eksperimentalnih …

Kemijski tehnik – Domov
http://strojna.sclj.si/programi/kemijski-tehnik
Kemijski tehnik Kemijski tehnik je lep in zanimiv poklic, ki zahteva poleg teoretičnega in strokovnega znanja tudi nekaj ročnih spretnosti, za katere niso potrebne posebne nadarjenosti, ker se jih lahko priučimo. Kemijski tehnik lahko …

Evidenca reguliranih poklicev oziroma reguliranih …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG2373
Evidenca reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. SOP 2006-01-2133. EVA 2005-2611-0110. EPA – Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics, potrebne …

Zdravstveni dom > Storitve > Obvestila > Strokovni …
http://www.zd-mb.si/Storitve/Obvestila/Strokovni-izpiti-za-zdravstvene-delavce-in-sodelavce-s-srednjo-strokovno-izobrazbo
Na podlagi odločbe o določitvi Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, pri katerem opravljajo strokovne izpite zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pripravniki s srednjo strokovno izobrazbo in sicer: – tehnik zdravstvene …