Poklic: Kemik v zdravstveni dejavnosti

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA ZDRAVJE
Ministry of Health (EN)

Naslov:

Štefanova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386 1 478 6001
Fax: +386 1 478 6058
Email: gp.mz@gov.si
URL: www.mz.gov.si

Uporabne povezave:

Predstavitev občine « Občina Šmartno ob Paki

Predstavitev občine


Smo občina Šmartno ob Paki! Sredi Slovenije! V majhnih krajih velikih zanimivosti. Ob stiku treh slikovitih dolin-Šaleške, spodnje in zgornje Savinjske- se v koščku porečja Pake z okoliškimi vzpetinami razprostira občina Šmartno ob Paki.

Seznam poklicev | Moja izbira
http://www.mojaizbira.si/poklici
Na tem mestu si lahko ogledaš opise poklicev, ki so trenutno zbrani v naši bazi.

AJPES – ISPAP
https://www.ajpes.si/ispap/
ISPAP Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju

Prometni policist | Moja izbira
http://www.mojaizbira.si/poklic/prometni-policist
Policisti v enotah policije delajo na področju splošnih policijskih zadev, mejnih zadev in na področju prometne varnosti. Prometni policist se pri svojem delu večinoma srečuje s kršitvami cestnoprometnih predpisov ter z ogledi prometnih nesreč.

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/68513
To kolektivno pogodbo sklepata Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zdravniška zbornica Slovenije in reprezentativni sindikati organizirani v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva za območje Republike Slovenije, pri čemer se obe ministrstvi in Zdravniška zbornica Slovenije štejejo za eno stranko …

Vprašalnik za raziskavo o plačah – Plača.si
https://www.placa.si/survey
Strokovni vprašalnik o plačah. Povprečna plača, plače glede na delovno mesto, pregled plač glede na regijo in sosednje države.

Ljubljana – Wikipedija, prosta enciklopedija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
Ljubljana ( izgovorjava (pomoč · info)) je glavno mesto Slovenije in sedež istoimenske mestne občine, najbolj naseljene občine v Sloveniji.Je geografsko, kulturno, znanstveno, ekonomsko, politično in administrativno središče države.

Šaleški Biografski Leksikon | Vse osebe
http://www.saleskibiografskileksikon.si/index.php?action=all
Adamovich de Csepin, Ivan Albrecht pl. – Plemič 13. 9. 1866 — 13. 7. 1929 Kot solastnik Tenja ter lastnik posesti v Novem selu v Vojvodini je bil zastopnik v hrvaškem in hrvaško-ogrskem saboru, komornik ter vitez malteškega…