Poklic: Konservator

Strokovnjak, ki konservira in restavrira predmete z zgodovinsko, likovno ali kakšno drugo vrednostjo, da ti ohranjanjo čim več avtentičnih prvin in sporočilnosti.

Legislacija:

Cultural Heritage Protection Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 and 111/13); Regulations on the Acquisitiuon of Titles for Employees in the Area of Cultural Heritage and Archives Protection Activities (Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 101/08 and 47/10); Regulations on Professional Exams for Employees in the Area of Cultural Heritage and Archives Protection Activities (Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 101/08 and 23/13)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

Ministrstvo za kulturo
Ministry of Culture (EN)

Naslov:

Maistrova ulica 10
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 369 59 00
Fax: +386-1 369 59 01
Email: gp.mk@gov.si
URL: http://www.mk.gov.si

Uporabne povezave:

http://www.konservator.com/
Keywords / sökord: konservator, trofédepån, trofedepån, trofedepan, trofe, uppstoppning, stoppa upp, uppstoppad, djur, montering, montage, fåglar, taxidermi, taxidermy, taxidermist, preparant, skinnberedning, beredning, bereda, auktoriserad, szk, zoologisk, jakt, jaga, diorama, älgjakt, björnjakt, rådjursjakt, slakt, jan ohlsson …

Konservator Erling Mørch, Sabro ved Århus, udannet konservator 1981 med højeste udmærkelse. Udstopper alle former for fisk, dyr og fugle.

OBS! Jag har nu ny mejladress: bosse@konservatorn.se Min verksamhet riktar sig till dig som ställer höga kvalitetskrav på dina monterade djur och jakttrofeer. Här har du en zoologisk konservator med 30 års erfarenhet och ett flertal

Nu har Konservator JS flyttat till Mariefred Hos konservator Jeanette Setterberg, är du garanterad ett seriöst och skickligt utfört arbete. Jag …

Vi är ett modernt konservatorföretag med brett kunnande och lång yrkerserfarenhet. Vi utför alla sorters konservator-arbeten med hög kvalitet, humana priser och förhållandevis snabba leveranstider.

Konservatorværkstedet klarer alle former for konservering, udstopning og præperering af fugle og dyr. Specialer: trofæmontering; montering af opsats og jagttrofæ

konservering och montering av fåglar, mindre däggdjur samt trofé,örebro, porla, laxå, birds, mammals, taxidermists

Autoriseret Zoologisk Konservator Brian Filipsen – Udstopning og restaurering af dyr tilbydes til private og erhverv (jagttrofæer, hovedmonteringer).

Forbundsråd. Foreningen er sammen med søsterorganisationerne i de øvrige nordiske lande samlet i Nordisk Konservator Forbund – som udgiver medlemsbladet Meddelelser om Konservering.

Föreningen Sveriges Zoologiska Konservatorer arbetar för konservatorer bosatta och verksamma i Sverige. Föreningen startade 1983 och idag är ca. 40 konservatorer medlemmar i föreningen.