Poklic: Konservatorsko-restavratorski tehnik

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

Ministrstvo za kulturo
Ministry of Culture (EN)

Naslov:

Maistrova ulica 10
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 369 59 00
Fax: +386-1 369 59 01
Email: gp.mk@gov.si
URL: http://www.mk.gov.si

Uporabne povezave:

Konservatorsko-restavratorski tehnik / Poklici in …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12433/prikaziPoklic/
Konservatorsko-restavratorski tehnik Konservatorsko-restavratorski tehnik opravlja konservatorsko-restavratorsko dejavnost. Pred začetkom opravljanja poklica mora imeti … Republika Slovenija Enotna poslovna točka e-VEM …

Tehnična služba – Prirodoslovni muzej Slovenije
http://www.pms-lj.si/si/o-nas/osebje-in-oddelki/tehnicna-sluzba
Borut TOME, geološki tehnik, samostojni konservatorsko restavratorski tehnik, vodja tehnične službe T: (01) 241 09 67 E: btome@pms-lj.si Matjaž ČERNILA, samostojni konservatorsko restavratorski tehnik T: (01) 241 09 63 E: …

Konservatorsko-restavratorska dejavnost / Dejavnosti / …
http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/14229/prikaziDejavnost/
Konservatorsko-restavratorska dejavnost lahko opravlja konservator-restavrator, konservatorsko-restavratorski sodelavec ali konservatorsko-restavratorski tehnik. Da posameznik lahko opravlja to dejavnost, mora imeti dokončano …

IZPIT obsega splošni in posebni del. Za kandidate v arhivski in konservatorsko-restavratorski dejavnosti ter kandidate z najmanj 1. stopnjo visoke izobrazbe v muzejski in konservatorski dejavnosti obsega izpit tudi pisno nalogo.

Zaposleni: konservatorsko-restavratorski oddelek – …
http://www.pomurski-muzej.si/muzej/zaposleni/konservatorsko-restavratorski-oddelek
Konservatorsko-restavratorski oddelek Jožef Varga Samostojni restavrator-tehnik E: jozef.varga@guest.arnes.si Boris Orešnik Restavratorski strokovni sodelavec E: boris.oresnik@guest.arnes.si T +386 2 527 17 06 E info@ O …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/88862
(1) Naziv konservatorski tehnik dokumentalist, konservatorsko-restavratorski tehnik, muzejski tehnik in arhivski tehnik pridobi posameznik s srednjo strokovno ali splošno izobrazbo ustrezne smeri, ki je opravil strokovni izpit v skladu s …

konservatorski, konservatorsko-restavratorski ali muzejski dejavnosti: Konservatorski tehnik dokumentalist, konservatorsko-restavratorski tehnik, muzejski tehnik in arhivski tehnik: srednja strokovna ali splošna izobrazba ustrezne …

konservatorski tehnik, samostojni konservatorski tehnik, konservatorski sodelavec, višji konservatorski sodelavec, konservator, višji konservator, konservatorski svetovalec in konservatorski svetnik; – v muzejski dejavnosti: muzejski …

3. člen (1) Naziv konservatorski tehnik dokumentalist, konservatorsko-restavratorski tehnik, muzejski tehnik in arhivski tehnik pridobi posameznik s srednjo strokovno ali splono izobrazbo ustrezne smeri, ki je opravil strokovni izpit v …

konservatorsko-restavratorska služba – Prirodoslovni …
http://www.pms-lj.si/si/o-nas/osebje-in-oddelki/463
Preparatorski del tehnične službe se, podobno kot v drugih konservatorsko-restavratorskih službah ukvarja se s prepariranjem, konzerviranjem, restavriranjem ter dokumentiranjem muzejskih predmetov geološkega, rastlinskega in …