Poklic: Laborant v vzgoji in izobraževanju

Laborant v vzgoji in izobraževanju izvaja laboratorijske vaje, pomaga učitelju predmeta pri pouku ter izvaja priprave na laboratorijske vaje, pripravlja material in druge didaktične pripomočke za izvedbo vaj, opravlja druge oblike organiziranega dela z učenci, dijaki ali študenti.

Legislacija:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 ZPCP-2D), Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13), Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS, št. 109/2011, 10/2012 in 92/2012), Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 48/11 in 92/12), Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 74/02, 72/07 in 89/08)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Laborant v vzgoji in izobraževanju / Poklici in strokovni …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12570/prikaziPoklic/
Laborant v vzgoji in izobraževanju je posameznik, ki izvaja laboratorijske vaje, pomaga učitelju predmeta pri pouku ter izvaja priprave na laboratorijske vaje, pripravlja material in druge didaktične pripomočke za izvedbo vaj in opravlja …

Napredovanje v nazive | Ministrstvo za izobraževanje, …
http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/napredovanje_v_nazive/
Kontaktne osebe: Vesna Lebar tel.: (01) 400 52 31 Petja Vrečar tel.: (01) 400 52 21 Simon Zakovšek tel.: (01) 400 54 47 e-pošta: kadrisolstvo.mizs(at)gov.si Predstavitev Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju v nazive napredujejo …

predgovor 5 PrEdgoVor V Sloveniji je bila leta 1996 sprejeta šolska zakonodaja, ki je – prvič v novi državi in na podlagi konceptov, zapisanih v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995) – prinesla celovito ureditev na …

Infodrom: Stavka zaposlenih v vzgoji in izobraževanju – …

2018/02/16 · V sredo vam je odpadel pouk, ker je stavkalo okoli 40 tisoč zaposlenih v šolstvu. Infodrom je preveril, kako in zakaj so učitelji in drugi šolski delavci stavkali ter kaj želijo s tem doseči. Infodrom je informativna oddaja za …

Videos of laborant v vzgoji in izobraževanju
/videos/search?q=laborant+v+vzgoji+in+izobra%c5%beevanju&qpvt=Laborant+v+vzgoji+in+izobra%c5%beevanju&FORM=VDRE

Arhiv izobraževanj | EDUCA Izobraževanje

Arhiv izobraževanj


Izobraževalno konferenco SODOBNA POSLOVNA SEKRETARKA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU. Izvedli jo bomo v Grand hotelu Primus na Ptuju 15. in 16. X. Gre za največje izobraževalno/strokovno druženje poslovnih sekretark …

33. člen ZVSI-A: Strokovni delavci (Zakon o višjem …
https://zakonodaja.com/zakon/zvsi/33-clen-strokovni-delavci
ZVSI-A (1) Strokovni delavci v višji strokovni šoli so predavatelj ali predavateljica (v nadaljnjem besedilu: predavatelj), inštruktor ali inštruktorica (v nadaljnjem besedilu: inštruktor), laborant ali laborantka (v nadaljnjem besedilu: laborant …

Odziv ministrice na stavko zaposlenih v vzgoji in izobraževanju …

2018/02/14 · Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič se je odzvala na stavko zaposlenih v vzgoji in izobraževanju: “Zavzemamo se, da je delo učiteljev in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ustrezno in primerljivo vrednoteno,” je …

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je lahko mentor strokovni delavec, ki si ne more pridobiti naziva v skladu s pravilnikom, ki ureja napredovanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v nazive, če ima najmanj 5 let delovne …

Splošna stavka v vzgoji in izobraževanju (14. februar …
https://www.sviz.si/stavka14marec
Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki, pred napovedanim nadaljevanjem splošne stavke v vzgoji in izobraževanju 14. marca 2018 smo tudi tokrat pripravili navodila za izvajanje stavke. Ta navodila niso enaka kot tista, ki smo …