Poklic: Laboratorijski tehnik

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA ZDRAVJE
Ministry of Health (EN)

Naslov:

Štefanova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386 1 478 6001
Fax: +386 1 478 6058
Email: gp.mz@gov.si
URL: www.mz.gov.si

Uporabne povezave:

Seznam poklicev | Moja izbira
http://www.mojaizbira.si/poklici
Učitelj gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov ter otrok in mladostnikov z govorno-jezikovno motnjo

Zaposlitveni oglasi v zdravstvu » ZAPOSLITEV V TUJINI
http://www.zdravstvena.info/zaposlitev/category/zaposlitev-v-tujini/
Powered by Zdravstvena.info © 2017 – Zaposlitveni oglasi v zdravstvu Želite oglaševati na portalu, dodatno promovirati vaše zaposlitve oz. objaviti oglase za zaposlitve…pošljite nam elektronsko sporočilo na Email

Zaposlitveni oglasi v zdravstvu » Diplomirani fizioterapevt
http://www.zdravstvena.info/zaposlitev/category/fizioterapevt/
Powered by Zdravstvena.info © 2017 – Zaposlitveni oglasi v zdravstvu Želite oglaševati na portalu, dodatno promovirati vaše zaposlitve oz. objaviti oglase za zaposlitve…pošljite nam elektronsko sporočilo na Email

Kdo smo? – Diagnostični center Šentjur
http://www.dc-sentjur.com/sl/kdo-smo/
Dragiša Čolović, dr. med. spec. medicine dela, prometa in športa/ zdravnik, prokurist, dragisa.colovic@dc-sentjur.si Vesna Pekarović Džakulin, dr. med. spec. družinske medicine, spec. medicine dela,prometa in športa, …

AJPES – ISPAP
https://www.ajpes.si/ispap/
ISPAP Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju

www.mz.gov.si
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/jzz/Obrazec_3_-_ZD_-_Spremljanje_kadrov_2018.xls
Kadri-po Uredbi Kadri-administrativno Struktura zaposlenih Polni d/č Skraj. d/č 4=1+2+3 I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) A E1 – …

www.stat.si
http://www.stat.si/klasius/Docs/Pretvornik_SifrantIzobZRSZ_KLASIUSSRV.XLS
pret_sifizobzrsz_klasiussrv naziv kmetijski delavec Živilskopredelovalni delavec gozdarski delavec lesarski delavec papirniŠki delavec rudarski delavec

Zaposlimo – Kolektor CPG
https://www.cpg.si/zaposlitev/
Kolektor CPG – proizvodnja, dobava in vgradnja asfaltov, betonov, prodaja peskov in gramozov, površinske prevleke, gradbena mehanizacija, mehanične delavnice

Moja izbira | Spletni servis za poklicno izobraževanje
http://www.mojaizbira.si/
Najpomembnejše informacije o poklicih, programih in šolah za učence, dijake, karierne svetovalce in starše.

Predlog KSJS – Anomalije JS (julij 2016)
http://www.pss-slo.org/dokumenti/predlog_ksjs.pdf
Predlog KSJS – Anomalije JS (julij 2016) Zap. št. obstoječ PR DM/N Šifra DM Delovno mesto TR Šifra N Naziv brez napredovanja obstoječ PR z …