Poklic: Mediator v programih mediacije

Postopke mediacije izvajajo mediatorji, ki so uvrščeni na sezname mediatorjev po Zakonu o alternativnem reševanju sporov.

Legislacija:

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (Ur.l.RS, št. 98/09) Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč (Ur.l. RS, št. 22/10) Pravilnik o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč (Ur.l. RS, št. 22/10)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA PRAVOSODJE
Ministry of Justice and Public administration (EN)

Naslov:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 369 52 00
Fax: +386-1 369 57 83
Email: gp.mp@gov.si
URL: www.mp.gov.si

Uporabne povezave:

Osnovno mediacijsko usposabljanje – Concordia

Osnovno mediacijsko usposabljanje


OSNOVNO MEDIACIJSKO USPOSABLJANJE – 100 UR Pričetek 15.2.2018 Program je skladen s standardi izvajanja mediacij na sodiščih – v programih sodišču pridružene mediacije.

Opisi programov usposabljanj za mediatorje – Zavod …
http://www.rakmo.si/izobrazevanja.html
Osnovno usposabljanje za mediatorje (64 ur) zadošča kriterijem za usposabljanje za mediatorje v programih sodišč ne zadošča pa kriterijem za pridobitev naziva mediator.

Osnovno izobraževanje | Društvo mediatorjev Slovenije
http://www.slo-med.si/izobrazevanja/osnovno-izobrazevanje/osnovno-izobrazevanje-za-mediatorje
In prosim-o, da stranko, ki je soudeležena v opisanem sporu povabite k reševanju spora v mediacijskem postopku pri Mediacijskem centru Ljubljana in ji s tem v zvezi posredujete ta predlog za začetek mediacije na naslov:

Pogosta vprašanja | Društvo mediatorjev Slovenije
http://www.slo-med.si/izobrazevanje/pogosta-vprasanja
In prosim-o, da stranko, ki je soudeležena v opisanem sporu povabite k reševanju spora v mediacijskem postopku pri Mediacijskem centru Ljubljana in ji s tem v zvezi posredujete ta predlog za začetek mediacije na naslov:

IRPS – Izvensodno reševanje potrošniških sporov …

IRPS – Izvensodno reševanje potrošniških sporov


Procesna predpostavka za začetek postopka mediacije je predhodno uveljavljanje pritožbe pri ponudniku v okviru internega postopka za obravnavanje pritožb.

Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP387
Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije (KPtoupd). SOP 2014-01-0600. EVA -. EPA –

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije – …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP402
Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije. SOP 2015-01-0175. EVA -. EPA –