Poklic: Medicinska biokemija

Legislacija:

Medical Practitioners Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 72/06 – official consolidated text, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ and 40/12 – ZUJF)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA ZDRAVJE
Ministry of Health (EN)

Naslov:

Štefanova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386 1 478 6001
Fax: +386 1 478 6058
Email: gp.mz@gov.si
URL: www.mz.gov.si

Uporabne povezave:

Farmaceutsko-biokemijski fakultet • Studij i studiranje
http://www.pharma.unizg.hr/hr/studij-i-studiranje/
Studij i studiranje; Osnovni podaci o studijima na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu se izvode diplomski studiji (Studij farmacije i Studij medicinske biokemije) te poslijediplomski doktorski studij (Farmaceutsko-biokemijske znanosti) i poslijediplomski specijalistički studiji.

Medicinska naklada
https://www.medicinskanaklada.hr/
U izradi ovog udžbenika primijenjena su praktična znanja svakog pojedinog autora, njihova razmišljanja i načela terapijskog liječenja, prvenstveno temeljena na “pričama iz …

PAFI
http://www.pafi.si/Base/first.php
Inštitut za patološko fiziologijo Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani Zaloška 4, p.p. 2211 SI-1001 Ljubljana, Slovenija. tel.: (01) 543 70 20

Medicinska škola u Rijeci – Naslovnica
http://ss-medicinska-ri.skole.hr/
„Proljeće šarenih čarapa“ Medicinska škola u Rijeci pokrenula je 2015. godine projekt „Proljeće šarenih čarapa“ i na taj način dajemo podršku Svjetskom danu osoba sa Down-ovim sindromom, 21. ožujka.

Medicinska fakulteta – Centralna medicinska knjižnica
http://www.mf.uni-lj.si/cmk
Centralna medicinska knjižnica opravlja storitve za Medicinsko fakulteto in slovensko medicinsko strokovno javnost. Informacijske vire zagotavlja delavcem MF, študentom, zdravstvenim delavcem in številnim raziskovalcem.

Početna – Trinom – pripreme za maturu i prijemne ispite
https://www.trinom.hr/
Popis činjenica koje morate znati o našim pripremama za maturu i prijemne ispite pogledajte ovdje.Radi se o opisu kvaliteta po kojima se bitno razlikujemo od ostalih.

Medicinski fakultet Mostar – Sveučilište u Mostaru
http://mef.sve-mo.ba/
Zaključak o davanju podrške Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije HNŽ možete vidjeti ovdje.

Medicinski laboratorij, analitika, proces odvzema krvi …

Medicinski laboratorij, analitika, proces odvzema krvi, laboratorijske napotnice, jemanje vzorcev in transport v laboratorij


ZATO VELJAJO DOLOČENA PRAVILA: – odvzem krvi med 7 in 8 uro zjutraj ( tudi do 9. ure) – 4-5 ur po obroku – Za analizo lipidov tešč 12 ur

Znanost – Wikipedija
https://hr.wikipedia.org/wiki/Znanost
Znanost (grč. episteme – razumijevanje, spoznanje, studija; lat. scientia; eng. i fr. science; njem. Wissenschaft) je organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečenog opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu, a obrađenog racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama.

Dodatak:Popis znanstvenih i umjetničkih područja, polja …
https://hr.wikipedia.org/wiki/Dodatak:Popis_znanstvenih_i_umjetni%C4%8Dkih_podru%C4%8Dja,_polja_i_grana_u_Republici_Hrvatskoj
Popis znanstvenih i umjetničkih područja, polja i grana u Republici Hrvatskoj, prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj