Poklic: Mojster v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). SOP 1996-01-0567. EVA -. EPA 0937