Poklic: Nefrologija

Legislacija:

Medical Practitioners Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 72/06 – official consolidated text, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ and 40/12 – ZUJF)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA ZDRAVJE
Ministry of Health (EN)

Naslov:

Štefanova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386 1 478 6001
Fax: +386 1 478 6058
Email: gp.mz@gov.si
URL: www.mz.gov.si

Uporabne povezave:

Nefrologija – Wikipedia
https://bs.wikipedia.org/wiki/Nefrologija
Nefrologija je grana interne medicine i pedijatrije koja se bavi izučavanjem rada i bolesti bubrega.. Termin nefrologija je kovanica nastala od grčkih riječi nefro (νεφρό), koja označava bubreg, i logos (λόγος), u značenju nauka.

Poliklinika Urocentar | Urologija Nefrologija Ginekologija …
https://urocentar.hr/kontakt
Poliklinika Urocentar – Heinzelova 20, 10000 Zagreb, Hrvatska. tel: +385 (0)1 465 0027, Radno vrijeme: pon-pet 09-13 i 13-17

МУЗ «Городская больница №1 им. Г. И. Дробышева» – Магнитогорск

Medicinski Rjecnik
http://www.medicinskirjecnik.com/
Medicniski Rjecnik trenutno nudi besplatne informacije u svezi sa 15000 medicinskih termina, izraza i pojmova

Bolesti bubrega i mokraćnog sistema (nefrologija i …
http://www.simptomi.rs/index.php/bolesti/20-nefrologija-bolesti-bubrega-i-mokracnog-sistema
Akutna bubrežna insuficijencija (akutno popuštanje rada bubrega) – ABI Praktično najvažnija dijagnostička karakteristika ABI je brz porast koncentracija ureje i kreatinina (azotemije) u krvi ovakvih bolesnika.

Respiratorna acidoza – simptomi.rs
http://www.simptomi.rs/index.php/bolesti/20-nefrologija-bolesti-bubrega-i-mokracnog-sistema/925-respiratorna-acidoza
Šta je respiratorna acidoza? Respiratorna acidoza predstavlja poremećaj koji se odlikuje povećanom kiselošću krvi, a nastaje zbog hiperkapnije (poremećaj disanja).

Poliklinika Nola
http://www.poliklinika-nola.hr/djelatnosti/3/Dermatologija
SITE MAP/ČESTA PITANJA 2012. Poliklinika Nola, 10000 Zagreb/ Sva prava pridržana. ISSN 1333-9923

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in …
http://zdravniki-zobozdravniki.net/
Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Kdor hoče pomagati, naj tega ne počne samo z usti.

Neven Kapun dr.med. spec. urolog – Ordinacija Kapun
http://www.ordinacijakapun.hr/NevenKapun
Naš medicinski tim pruža vam medicinsku pomoć i svajetovanje za sve Vaše urološke i neurološke probleme, te sve vrste internističkih pregleda.

Baltijos Amerikos Klinika | Privati klinika Vilniuje …
http://www.bak.lt/
Privati Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika yra viena iš pirmaujančių privačių ligoninių Lietuvoje. Pagrindinis klinikos uždavinys – gerinti ir saugoti Jūsų sveikatą.