Poklic: Odgovorni geodet

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

REGULIRANI POKLICI PO NOVI GRADBENI (GZ) IN …
http://www.izs.si/izpostavljena-novica/regulirani-poklici-po-novi-gradbeni-gz-in-poklicni-zaid-zakonodaji-2145/
Vse pridobljene pravice za opravljanje reguliranih poklicev po ZGO-1 in ZGeoD-1 se z ZAID in GZ ohranjajo in se prevedejo v nov sistem, razen reguliranih poklicev odgovorni revident in geodet, ki ju zakon s 1.6.2018 ukinja.

Apolonij – Zaposleni
http://www.apolonij.si/06_opodjetju/02_zaposleni.html
ODDELEK ZA INŽENIRSKO GEODEZIJO. Marko DOLGAN, univ. dipl. inž. geod., odgovorni geodet marko.dolgan@apolonij.si. Matjaž NOVAK, organizacijski vodja …

Vabilo k sodelovanju > Protim Ržišnik Perc – Arhitekti in …
http://www.protim.si/kariera
Protim je neodvisno svetovalno in projektantsko podjetje arhitektov in inženirjev, ki naročnike vodi skozi vse faze projekta, od prvih zasnov do izvedbe in optimizacije obratovanja objekta.

Vizitka – GROMATIK
http://gromatik.si/vizitka/
Naziv podjetja: Jože Dolanc s.p. GROMATIK izvedeništvo in svetovanje s področja geodezije. Naslov: Dobovec 23c, 1423 Dobovec. Odgovorni geodet mag. JOŽE DOLANC spec., dipl.inž.geod.: IZS Geo 0307

Info javnega značaja – izs.si
http://www.izs.si/info-javnega-znacaja/
IZS Facebook Linkedin SI EN O Inženirski zbornici Slovenije Za medije Uradne ure in kontakt Naročilo na E-novice Oglaševanje v medijih IZS Domov Natisni Objave v medijih …

GEOvrata | Geodetski portal
http://www.geovrata.si/
Portal namenjen vsem geodetom in tistim, ki jim je geodezija in prostor blizu!

Ureditev meje – Mejnik
http://mejnik.si/sl/storitve/ureditev-meje/
Ureditev meje. Ureditev meje je najpomembnejša storitev v geodetskem podjetju, ki se ukvarja z zemljiškim katastrom. Sama ureditve meje lahko nastopi tudi kot predhodni postopek drugih geodetskih postopkov, kot je parcelacija, izravnava meje, ipd.

Seznam poklicev | Moja izbira
http://www.mojaizbira.si/poklici
Učitelj gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov ter otrok in mladostnikov z govorno-jezikovno motnjo

Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4182
Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo). SOP 2004-01-4398. EVA -. EPA 1360-III

Geo-etika | Geodetske storitve
http://www.geo-etika.si/
Geo-etika, geodetske storitve, d.o.o. | Geodetske storitve z novo dimenzijo, dimenzijo človečnosti.