Poklic: Odgovorni nadzornik in odgovorni nadzornik posameznih del

Odgovorni nadzornik je posameznik, ki odgovarja za skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja in za kvaliteto izvedenih del, v skladu z gradbenimi predpisi.

Legislacija:

BUILDING CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING ACT (ZGO-1) (Uradni list RS, št.102/04-UPB1, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US, 57/12, 110/13)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Naslov:

Vegova 8
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: + 386 1 242 06 70
Fax: + 386 1 242 06 80
Email: zaps@zaps.si
URL: http://www.zaps.si

Uporabne povezave:

REGULIRANI POKLICI PO NOVI GRADBENI (GZ) IN …
http://www.izs.si/izpostavljena-novica/regulirani-poklici-po-novi-gradbeni-gz-in-poklicni-zaid-zakonodaji-2145/
Kombinacije pridobljenih reguliranih poklicev (pooblastil) po ZGO-1 in ZGeoD-1. Prehod. Reguliran poklic po ZAID oz. GZ. Odgovorni projektant, odgovorni vodja del, odgovorni nadzornik

Po zakonu o graditvi objektov – izs.si
http://www.izs.si/poklicne-kvalifikacije/po-zakonu-o-graditvi-objektov/
Inženirska zbornica Slovenije na podlagi 34.c člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1C) izvaja naloge pristojnega organa v skladu z …

Pravilnik o gradbiščih – PisRS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8791
Pravilnik o gradbiščih. SOP 2008-01-2337. EVA 2008-2511-0027. EPA –

PRIROČNIK ZA GRADBENE IZVAJALCE za pripravo …
http://www.sina.si/gradbeni%20prirocnik.pdf
PRIROČNIK ZA GRADBENE IZVAJALCE za pripravo gradnje, gradnjo in predajo objekta Aleksandra Velkovrh Sekcija gradbincev

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10314
Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah. SOP 2012-01-0256. EVA 2010-2411-0065. EPA –

Izdelovalci energetskih izkaznic – energetskaizkaznica.si

Izdelovalci energetskih izkaznic


Kot neodvisna strokovnjakinja zagotavljam kvalitetno in strokovno izdelano energetsko izkaznico, ki jo pripravim v časovno sprejemljivem okvirju in po konkurenčni ceni.

Gospodarska zbornica Slovenije
https://www.gzs.si/
Največje samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje gospodarstva

obrazca ESPD – Uradni list RS – Portal javnih naročil
http://www.enarocanje.si/_ESPD/
Prikaži meni E-Naročanje. Pregled objav; Pregled odločitev; ESPD; Pregled pogodb; Navodila za uporabo ESPD

Pridobivanje dokumentov za gradnjo: Zavita pot do …
http://www.deloindom.si/gradim-obnavljam/pridobivanje-dokumentov-za-gradnjo-zavita-pot-do-gradbenega-dovoljenja
Pridobivanje dokumentov za gradnjo: Zavita pot do gradbenega dovoljenja . Zbiranje potrebnih dokumentov za gradnjo hiše je vse prej kot preprosto, predvsem pa je …

miss.mathema.si
https://miss.mathema.si/
Pravilnik tekmovanja Matemček Vsebina. Splošni del Razpis tekmovanja Prijava na tekmovanje Vodenje tekmovanja Tekmovalne naloge in izdelki Tekmovalni red