Poklic: Odgovorni projektant

Legislacija:

BUILDING CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING ACT (ZGO-1) (Uradni list RS, št.102/04-UPB1, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US, 57/12, 110/13)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Inženjerska komora Srbije – licence
http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=sve
Za diplomiranog inženjera arhitekture: 300 Odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije …

NOM BIRO | Projektiranje strojnih instalacij

NOM BIRO | Projektiranje strojnih instalacij


Projektiranje strojnih in električnih instalacij V NOM biroju projektiramo in svetujemo. Naši naročniki so predvsem arhitekturni biroji in individualne stranke.

Vabilo k sodelovanju > Protim Ržišnik Perc – Arhitekti in …
http://www.protim.si/kariera
Protim je neodvisno svetovalno in projektantsko podjetje arhitektov in inženirjev, ki naročnike vodi skozi vse faze projekta, od prvih zasnov do izvedbe in optimizacije obratovanja objekta.

REGULIRANI POKLICI PO NOVI GRADBENI (GZ) IN …
http://www.izs.si/izpostavljena-novica/regulirani-poklici-po-novi-gradbeni-gz-in-poklicni-zaid-zakonodaji-2145/
Regulirani poklici po ZGO-1 in ZGeoD-1, ki so v pristojnosti IZS. Regulirana poklica po ZAID in GZ, ki bosta (po 1.6.2018) v pristojnosti IZS. 1. odgovorni projektant

MBL inženiring

DOMOV


ODGOVORNI GEOMEHANIK pri izdelavi geotehničnih poročil o sestavi tal in pogojih temeljenja ter izvajanju geotehničnih nadzorov pri večjih poslovnih in stanovanjskih objektih v občinah Maribor, Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Ormož, Ptuj, Radlje, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Črna, Mežica, Velenje,…

Izdelovalci energetskih izkaznic – energetskaizkaznica.si

Izdelovalci energetskih izkaznic


Pooblaščena arhitektka z več kot 10 letnimi izkušnjami projektiranja zahtevnih, manj zahtevnih, enostavnih objektov, novogradenj, sanacij, adaptacij in energetskih obnov.

Črna gradnja | Legalizacija nelegalnih objektov
http://crnagradnja.com/
Urejamo tehnično in pravno dokumentacijo za vašo stavbo. Z urejenimi papirji bo vredna več. Preberi pogosta vprašanja o legalizaciji.

Namen izpita po zakonu o graditvi objektov – izs.si
http://www.izs.si/strokovni-izpiti/po-zakonu-o-graditvi-objektov/namen-izpita-po-zakonu-o-graditvi-objektov/
Strokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov opravljajo inženirji in tehniki, ki opravljajo inženirske storitve in druga strokovna dela pri graditvi objektov ter želijo pri opravljanju takšnih inženirskih storitev nastopati kot odgovorni projektanti določene vrste načrtov, odgovorni revidenti določene vrste načrtov, odgovorni vodje …

PRIROČNIK ZA GRADBENE IZVAJALCE za pripravo …
http://www.sina.si/gradbeni%20prirocnik.pdf
kazalo uvod 3 1. izvajalec 5 2. odgovornosti in obveznosti investitorja 8 3. vrste objektov 11 4. pridobivanje gradbenega dovoljenja 18 5. pogoji za zaČetek gradnje 25

Kaj prinaša zakon o legalizaciji črnih gradenj | Črna gradnja

Kaj prinaša zakon o legalizaciji črnih gradenj


Projektant ima licenco A-1591, t.j. odgovorni projektant načrtov arhitekture za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, kar je …