Poklic: Odgovorni revident

Odgovorni revident je posameznik, ki pregleda projektno dokumentacijo ali je ta skladna s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi in pogoji pristojnih soglasodajalcev. (SL)

Legislacija:

BUILDING CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING ACT (ZGO-1) (Uradni list RS, št.102/04-UPB1, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US, 57/12, 110/13)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Odgovorni revident / Poklici in strokovni kadri / eVEM
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12068/prikaziPoklic/
Odgovorni revident Odgovorni revident opravlja storitve revidiranja posameznih vrst načrtov glede na pridobljeno strokovno usposobljenost s področja posameznih vrst … … Odgovorni revident opravlja storitve revidiranja posameznih vrst …

Odgovorni revident – VPPK > Vzajemno priznavanje …
http://reguliranipoklici.si/ris/VPPKpoklic.aspx?id=36&langid=1
Pogoji za opravljanje v RS: Odgovorni revident je lahko posameznik, ki izpolnjuje z Zakonom o graditvi objektov pogoje za odgovornega projektanta … Zahtevana dokumentacija: Zahtevana dokumentacija: – dokazilo o državljanstvu, za …

Regulated profession – Odgovorni revident (Slovenia)
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=6099&tab=ca
Competent authorities are responsible to take a decision when a professional from another member state wants to practise this regulated profession. In case of provision of service, the declaration must be sent to this authority prior to …

REGULIRANI POKLICI PO NOVI GRADBENI (GZ) IN …
http://www.izs.si/izpostavljena-novica/regulirani-poklici-po-novi-gradbeni-gz-in-poklicni-zaid-zakonodaji-2145/
Vse pridobljene pravice za opravljanje reguliranih poklicev po ZGO-1 in ZGeoD-1 se z ZAID in GZ ohranjajo in se prevedejo v nov sistem, razen reguliranih poklicev odgovorni revident in geodet, ki ju zakon s 1.6.2018 ukinja. Glejte tabele …

Kot odgovorni revident geodetskega elaborata ali kot odgovorni vodja revidiranja geodetskega elaborata lahko nastopa samo odgovorni revident geodetskega elaborata, ki pri izdelavi geodetskega elaborata ni sodeloval kot odgovorni …

170. člen ZGO-1-NPB16: Prekrški odgovornega revident…
https://zakonodaja.com/zakon/zgo-1/170-clen-prekrski-odgovornega-revidenta
170. člen (prekrški odgovornega revidenta) (neuradno prečiščeno besedilo) (1) Z globo od 500 do 1200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki po določbah tega zakona nastopa kot odgovorni revident: 1. če nastopa kot …

Stambeni objekti – Konstrukcija d.o.o. Podgorica
http://www.konstrukcija.me/404.html
Opis aktivnosti: Revizija Idejnog projekta Gradskog naselja od ukupno 17 stambenih i stambeno-poslovnih objekata, DUP Petrovac – Centar, Petrovac, Budva Funkcija na projektu: Odgovorni revident za konstrukciju Investitor: Le …

Poslovni objekti – Konstrukcija d.o.o. Podgorica
http://www.konstrukcija.me/402.html
Opis aktivnosti: Glavni i Izvođački projekat Industrisko poslovnog objekta – auto servis sa poslovnim prostorom, ukupne površine cca. 3.900 m2, Podgorica Funkcija na projektu: Odgovorni projektant konstrukcije Investitor:

Iskanje – e-VEM – Državni portal za poslovne subjekte in …
http://evem.gov.si/info/?id=815&search=podpis&cid=poklic&no_cache=1
Odgovorni revident [poklic] … projektantom odgovarja za vsako dokumentacijo, ki jo potrdi s podpis om in žigom. Odgovorni revident ne sme opravljati revizije načrta … Republika Slovenija Enotna poslovna točka e-VEM portal za …

InPro-5 – Reference
http://www.inpro-5.si/slo/index.php/reference
Odgovorni projektant gradbene konstrukcije, vodja projekta, revident, nadzornik, projektant varnostnega načrta, projektni vodja, projektni management, inženiring, razvojni projekt. … Legenda: OP – odgovorni projektant gradbene …