Poklic: Odgovorni vodja rudarskega projekta

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

Ministrstvo Za Okolje in Prostor
Ministry of Environment (EN)

Naslov:

Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 74 00
Fax: +386-1 478 74 22
Email: gp.mop@gov.si
URL: http://www.mop.gov.si

Uporabne povezave:

Spremenjena vloga in položaj odgovornega vodje projekta …
http://www.izs.si/prirocniki-publikacije/glasilo-izsnovo/letnik-2013/letnik-16-stevilka-66/mnenja/spremenjena-vloga-in-polozaj-odgovornega-vodje-projekta-po-uveljavitvi-zgo-1d/
Glede na zakonska določila odgovorni vodja projekta izdeluje in potrjuje vodilno mapo projektne dokumentacije ter vrši nadzor ali se gradnja izvaja v skladu s PGD dokumentacijo in v skladu z gradbenim dovoljenjem, kar pomeni, da …

107. člen ZRud-1-UPB3: Potek revizije rudarskega projekta …
https://zakonodaja.com/zakon/zrud-1/107-clen-potek-revizije-rudarskega-projekta
(1) Rudarski revident mora za revizijo posameznih sestavin rudarskega projekta ali načrtov, ki ga sestavljajo, imenovati odgovorne rudarske revidente, ki preverijo, ali so v rudarskem projektu upoštevani pogoji iz 101. člena tega zakona 101. člen: …

105. člen ZRud-1-UPB3: Odgovorni rudarski projektant …
https://zakonodaja.com/zakon/zrud-1/105-clen-odgovorni-rudarski-projektant-in-odgovorni-vodja-rudarskega-projekta
(1) Odgovorni rudarski projektant je lahko oseba, ki ima: 1. univerzitetno izobrazbo, strokovni izpit za odgovornega rudarskega projektanta in tri leta ustrezne prakse, ali 2. visoko strokovno izobrazbo, strokovni izpit za odgovornega …

Problematika zamenjave pooblaščenih inženirjev in …
http://www.izs.si/prirocniki-publikacije/glasilo-izsnovo/letnik-2010/letnik-13-stevilka-54/programiprojekti/problematika-zamenjave-pooblascenih-inzenirjev-in-udelezencev-pri-graditvi/
… nadzornik, izvajalec) ali do zamenjave pooblaščenih inženirjev pri udeležencih (odgovorni projektant, odgovorni vodja projekta, odgovorni vodja del, odgovorni vodja gradbišča, odgovorni vodja posameznih del, odgovorni nadzornik …

Odgovorni vodja del mora imeti gradbeno izobrazbo oziroma tehnično, kot je arhitekturna, strojna,elektro in podobno. Glede na stopnjo izobrazbe mora imeti ustrezne delovne izkušnje na …

UDELEŽENCI: ODGOVORNI VODJA PROJEKTA ODGOVORNI VODJA PROJEKTA ZGO; 2.člen (4.2.2.) ZGO: odgovorni vodja projekta je posameznik, ki investitorju odgovarja za medsebojno usklajenost vseh načrtov, ki sestavljajo …

6 Odgovorni vodja del mora imeti gradbeno izobrazbo oziroma drugo ustrezno tehnično izobrazbo, kot je arhitekturna, strojna, elektro in podobno, in mora imeti opraviljen strokovni izpit. Glede na stopnjo izobrazbe mora imeti ustrezne …

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA TOMAŽ KORETIČ, dipl. inž. grad, IZS G-3282 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) ŠTEVILKA PROJEKTA: 16/12/05 ŠTEVILKA IZVODA: Mapa 0/_____ KRAJ IZDELAVE: …

Zaposlitveni oglas, VODJA PROJEKTA – ODGOVORNI …
http://www.zaposlitev.net/delo-oglas-vodja_projekta_-_odgovorni_vodja_del__2325817.html
VODJA PROJEKTA – ODGOVORNI VODJA DEL – M/Ž (m/ž) Opis del in nalog SAMOSTOJNO VODENJE ZAHTEVNIH PROJEKTOV NIZKIH IN VISOKIH GRADENJ. ODGOVOREN ZA FINANČNO IN TEHNIČNO USPEŠNOST …

Zaposlitveni oglas, VODJA PROJEKTA – ODGOVORNI …
http://www.zaposlitev.net/delo-oglas-vodja_projekta_-_odgovorni_vodja_del__2200575.html
Opis del in nalog VODENJE IN OBRAČUN GRADBENEGA PROJEKTA Pričakujemo Izobrazba visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Gradbeništvo Vozniški izpit B Znanje … Administracija, Delo s strankami …