Poklic: Odjavnik

– vodenje prometa zaporednih vlakov na prostornem odseku – ravnanje z napravami za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih – izvajanje delovne dokumentacije

Legislacija:

Zakon o varnosti v železniškem prometu (73. in 74. člen) (Uradni list RS, št. 56/13) Pravilnik o delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev (4. člen) (Uradni list RS, št. 126/07) Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev (7. in 20. člen) (Uradni list RS, št. 44/11)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10196
Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev. SOP 2011-01-2105. EVA 2010-2411-0039. EPA –