Poklic: Opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi- odgovorna oseba

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FOOD (EN)

Naslov:

Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 90 00
Fax: +386-1 478 90 21
Email: gp.mkgp@gov.si
URL: www.mkgp.gov.si

Uporabne povezave:

Opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi – odgovorna …
http://reguliranipoklici.si/ris/VPPKpoklic.aspx?id=81&langid=1
Opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi – odgovorna oseba Številka seznama: Seznam 1 Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Kontaktna oseba: Hermina Oberstar, 01/478 92 21 hermina …

Pravilnik o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi …
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11540
Pravilnik o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev. SOP 2013-01-3884. EVA 2012-2330-0269. EPA – Spletno mesto Pravno potrebne …

VPPK > Seznam 1 – VPPK > Vzajemno priznavanje …
http://reguliranipoklici.si/prihajate/evidenca-reguliranih-poklicev/seznam-1.aspx
Opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi – odgovorna oseba Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 32 Ortotik in protetik Ministrstvo za zdravje 33 Pomorski pilot Ministrstvo za infrastrukturo 34 Pooblaščenec za …

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4137
Veljavnost predpisa Veljaven predpis Veljaven predpis, vendar se še ne uporablja Objavljen predpis, ki še ne velja Neveljaven predpis Neveljaven predpis, ki se še uporablja Predpis v pripravi Konec postopka, predpis ni nikoli veljal …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-2009/evidenca-reguliranih-poklicev-oziroma-reguliranih-poklicnih-dejavnosti-v-republiki-sloveniji
Restavrator Ministrstvo za kulturo 78. opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi- odgovorna oseba Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 79 Seznam 2 a Poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje katerih se …

P R A V I L N I K o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi (neuradno prečiščeno besedilo št. 1) I. SPLOŠNO …

Obvezna prisotnost svetovalca za FFS v specializirani …
http://evem.gov.si/info/podpogoji/drugiPogoj/14668/prikaziDrugiPogoj/
Pravilnik o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev Datum zadnje spremembe strani: 11. 12. 2014 O portalu I Pomoč in podpora I I …

Opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi – odgovorna oseba 86.100 88.991 96.0901 Vodenje izvajanja rejskih programov, napovedovanja plemenskih vrednosti domačih živali, postopki testiranja Glavni analitik semena …

o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi I. SPLOŠNO 1. člen Ta pravilnik določa pogoje glede prostorov, opreme in kadrov, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe …

Na podlagi 9. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini in načinu vodenja evidenc s področja vzajemnega priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic EU za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v …