Poklic: Organizator izobraževanja odraslih

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

SSJ – Enota za izobraževanje odraslih
http://www.odraslih.com/
Srednja šola Jesenice Enota za izobraževanje odraslih. Organizator izobraževanja (zdravstvena nega in bolničar negovalec ter strokovna usposabljanja): Toni ČEBULJ e-pošta: toncek.cebulj@odraslih.com

Domov – Luniverza
http://www.luniverza.si/
Pridobitev izobrazbe. Učim se, ker se cenim in kjer sem cenjen. Pridobitev izobrazbe za vse generacije. Z izobrazbo do osebnega zadovoljstva. Strokovna usposabljanja

Priprava na strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju …
http://www.zavod-solt.si/?mod=catalog&action=productDetails&ID=91
Priprava na strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, Jezikovni, strokovni, športni tečaji in inštrukcije

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6698
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. SOP 2006-01-0901. EVA 2005-3311-0027. EPA –

ZAPOSLENI – Ljudska univerza-Predstavitev
http://www.lu-sb.si/zaposleni.html
Darja Kušar, univ. dipl. teol. in univ. dipl. fil., . strokovna delavka, vodja projektov; svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih; informacije za izobraževanje odraslih;

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). SOP 1996-01-0567. EVA -. EPA 0937

Menedžment v sociali in izobraževanju – Ljudska …

Menedžment v sociali in izobraževanju


Program Menedžment v sociali in izobraževanju ponuja aktualna znanja s področja poslovanja in upravljanja v tesni povezavi z organizacijskimi, pravnimi, ekonomskimi vedami, psihologijo ter področjem sociale oziroma izobraževanjem.

Strokovni izpit | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in …
http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/strokovni_izpit/
Kontaktna oseba: Hermina Pohar Sonc Maša Križman tel.: (01) 400 5318, 400 5469 e-pošta: kadrisolstvo.mizs@gov.si . Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja opravljajo pripravniki in drugi strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izpolnjujejo z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter s …

Domov – Izobraževalni center GEOSS
http://www.ic-geoss.si/
Izobraževalni center GEOSS d.o.o. Cesta komandanta Staneta 2. 1270 Litija . Tel.: 01 8980-570. Mob.: 031 759-355 . Delovni čas referata. Naša lokacija

PUD – ŠC PET LJUBLJANA
http://www.scpet.net/index.php?module=content&page_id=441
Praktično usposabljanje z delom (PUD) pri delodajalcih . Po novem sistemu izobraževanja (prenovljeni programi – Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/06)) poteka praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu.