Poklic: Organizator obveznih izbirnih vsebin v gimnaziji

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Regulated profession – Organizator obveznih izbirnih vsebin v …
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=6114&id_profession=12053&tab=countries&quid=2
Generic name of profession Title: Organiser of compulsory subjects/practical lessons in schools Identification Name of regulated profession: Organizator obveznih izbirnih vsebin v gimnaziji Translation(s): organiser of compulsory …

Dijaki prvega, drugega in tretjega letnika morajo vsako šolsko leto od 15. do 25. septembra lastnoročno vpisati številke obveznih izbirnih vsebin, ki jih bodo opravljali v izbranem šolskem letu, v pripravljene sezname razredov v šolski …

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/gimnazija/obvezne_izbirne_vsebine.htm
Vsebine se poučujejo v okviru obveznih izbirnih vsebin (okvirni obseg 25 ur). Poučevanje naj v začetku temelji na elementih in motivih plesnega izročila posameznih področij, šele nato preidemo k posameznim plesnim IZVAJALCI …

Generic name of profession – Organiser of compulsory …
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=12053&tab=countries&quid=3&mode=asc
2018/02/15 · Organizator obveznih izbirnih vsebin v gimnaziji Slovenia All regions General system of recognition – primary application Organizator praktičnega pouka Slovenia All regions General system of recognition – primary application …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-2009/evidenca-reguliranih-poklicev-oziroma-reguliranih-poklicnih-dejavnosti-v-republiki-sloveniji
učitelj splošnoizobraževalnih in strokovnotehničnih predmetov v gimnaziji Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 53. organizator obveznih izbirnih vsebin v gimnaziji Ministrstvo za šolstvo, znanost Seznam 2 a Poklici oziroma …

Obvezne izbirne vsebine – Šolski center Slovenske …
http://www.sc-konjice-zrece.si/si/index.php/gimnazija/dijaki/obvezne-izbirne-vsebine
Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur: v 1. letniku 90 ur, v 2. letniku 90 ur, v 3. letniku 90 ur in v 4. letniku 30 ur. IV. Obvezne izbirne vsebine se delijo na: • vsebine, obvezne za vse Državljanska kultura …

Obvezne izbirne vsebine (OIV) – Dobrodošli na spletni …
http://gimnazija-koper.nulta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=105
Na koprski gimnaziji ponujamo različne smeri visoko kakovostnega izobraževanje v smereh splošne in umetniške razgledanosti. Splošna gimnazija ponuja tri oddelke: splošni, športni in evropski oddelek, umetniška gimnazija pa …

Gimnazija Poljane | Izbirne vsebine

Izbirne vsebine


Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur: v 1. letniku 90 ur, v 2. letniku 90 ur, v 3. letniku 90 ur, v 4. letniku 30 ur. Obvezne izbirne vsebine se delijo na: 1. Vsebine, obvezne za vse dijake. To so državljanska …

Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur: v 1. letniku 90 ur, v 2. letniku 90 ur, v 3. letniku 90 ur in v 4. letniku 30 ur. Obvezne izbirne vsebine se delijo na: 1. vsebine, obvezne za vse, 2. vsebine, obvezne za …

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10249
Predpis v pripravi Konec postopka, predpis ni nikoli veljal Konzumiran ali obsoleten predpis …