Poklic: Organizator praktičnega pouka

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Regulated profession – Organizator praktičnega pouka …
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=6615&id_profession=12053&tab=countries&quid=2
Generic name of profession Title: Organiser of compulsory subjects/practical lessons in schools Identification Name of regulated profession: Organizator praktičnega pouka Translation(s): Organiser of practical lessons (EN) Country:

Učitelji praktičnega pouka v letu 2017/18
http://www.bts.si/index.php/home/ucitelji-prakticnega-pouka-v-letu-2013-14
Ime in Priimek Praktični pouk Simon GRAČNER trajnostni razvoj, organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcih za naravovarstvo, vodja PUZ-a: program naravovarstveni tehnik in mehanik kmetijskih in delovnih strojev Peter …

Zap. št. DM/N Šifra DM DELOVNO MESTO TR Šifra N NAZIV Plačni razred brez napr. Plačni razred z napr. 98 D027016 ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU VII/2 3 ORGANIZATOR

Priročnik za izvedbo praktičnega usposabljanja z delom je nastal kot podprojekt v sklopu pro-jekta Izdelovanje metodologij in drugih strokovnih podlag za nadaljnji razvoj poklicnega in strok-ovnega izobraževanja na Centru RS za …

Urnik organizatorke praktičnega pouka | Srednja …

Urnik organizatorke praktičnega pouka


Urnik organizatorke praktičnega pouka Feb 10, 2016 | Obvestila Deli vsebino Osebna izkaznica Litostrojska c. 53, 1107 Ljubljana Ravnateljica: Saša Hiti Tajništvo Tel.: 08/ 2055-700, e-pošta (uradne ure vsak dan med 9. in 10. uro) …

Praktični pouk v programih strokovnega izobraževanja | …

Praktični pouk v programih strokovnega izobraževanja


Pri izvedbi programa PUD-a šola in delodajalci tesno sodelujejo. Za povezovanje je zadolžen organizator praktičnega izobraževanja na šoli. Na ŠCRS je to učiteljica praktičnega pouka in očesna mojstrica Branka Kovači č. Šola z …

Dnevnik praktičnega pouka je namenjen dijakom programa bolničar – negovalec. Sestavljen je iz dveh delov. V prvem delu obravnava izvajanje poklicnih kompetenc nege in oskrbe po življenjskih aktivnostih pri pacientu oskrbe pri …

Strokovni izpit | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in …
http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/strokovni_izpit/
… organizator praktičnega usposabljanja z delom, organizator praktičnega pouka ter računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti lahko pristopijo k opravljanju strokovnega izpita, če uspešno opravijo pisno nalogo, ki se …

Generic name of profession – Organiser of compulsory …
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=12053
2018/03/16 · Organizator praktičnega pouka Slovenia All regions General system of recognition – primary application Organizator v vzgoji in izobraževanju Slovenia All regions General system of recognition – primary application The database …

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V1 ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 33 38 3 D025002 ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V2 ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 30 35 V3 …