Poklic: Organizator zdravstveno higienskega režima

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Priprava na strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju …
http://www.zavod-solt.si/?mod=catalog&action=productDetails&ID=91
Priprava na strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, Jezikovni, strokovni, športni tečaji in inštrukcije

Uprava – Vrtec NAJDIHOJCA
http://www.najdihojca.si/Uprava_2/
UPRAVA VRTCA. Gorazdova 6, Ljubljana Telefon: 01 515 59 20 Faks: 01 515 59 20 e-pošta: vrtec@najdihojca.si RAVNATELJICA: ANDREJA ŠKVARČ . Telefon: 01 505 74 91 e-pošta: andreja.skvarc@najdihojca.si

Uprava – Vrtec Antona Medveda Kamnik
http://www.vrtec-kamnik.si/kontakt/uprava
Vrtec Antona Medveda Kamnik. Novi trg 26 B, 1241 Kamnik | tel.: (01) 830 33 30 | fax: (01) 839 13 27 | e-pošta: info@vrtec-kamnik.si

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6698
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. SOP 2006-01-0901. EVA 2005-3311-0027. EPA –

Strokovni izpit | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in …
http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/strokovni_izpit/
Kontaktna oseba: Hermina Pohar Sonc Maša Križman tel.: (01) 400 5318, 400 5469 e-pošta: kadrisolstvo.mizs@gov.si . Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja opravljajo pripravniki in drugi strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izpolnjujejo z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter s …

ZAVOD OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE – O ZAVODU
http://osbraslovce.si/2/o-zavodu/
Dragi otroci, učenci, spoštovani delavci zavoda in starši! Šolsko leto 2017/2018. Novo, polno pričakovanj in načrtov. Kaj tudi ne, saj smo se vsi po malem vse poletje pripravljali nanj, da izboljšamo obstoječe stanje, da ustvarimo spodbudno učno okolje, da medsebojno sodelujemo še naprej.

AJPES – ISPAP
https://www.ajpes.si/ispap/
ISPAP Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju

Zakon o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo) – PisRS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4589
Zakon o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo). SOP 2005-01-4349. EVA -. EPA 0408-IV

Vrste programov | Ministrstvo za izobraževanje, znanost …
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/vrste_programov/
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana T: 01 400 5200 T: 01 478 4600 (Kotnikova 38) F: 01 400 5321

Pravila šolske prehrane
http://www.osnovna-sola-polzela.si/pravila-solske-prehrane/
Pravila šolske prehrane so dopolnjena na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1A) (UL, št. 46/214, ki velja od 8.