Poklic: Otroška in mladostniška psihiatrija

Legislacija:

Medical Practitioners Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 72/06 – official consolidated text, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ and 40/12 – ZUJF)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA ZDRAVJE
Ministry of Health (EN)

Naslov:

Štefanova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386 1 478 6001
Fax: +386 1 478 6058
Email: gp.mz@gov.si
URL: www.mz.gov.si

Uporabne povezave:

ZOMP.si | Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo
http://zomp.si/
STROKOVNO SREČANJE ZOMP, JUNIJ 2017 – FORENZIČNA OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA Spoštovani, prisrčno vabljeni na terensko junijsko srečanje vseh članov ZOMP, ki bo potekalo v petek 9.6. 2017 v Zavodu …

Zdravniška zbornica Slovenije – 1 – 4/7/03 OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA 1. SPLOŠNI VIDIKI SPECIALIZACIJE 1.1. Namen specializacije Specializacija je učni in vzgojni proces, v katerem specializant(-ka) pridobi …

Kategorija:Otroška in mladostniška psihiatrija – …
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Otro%C5%A1ka_in_mladostni%C5%A1ka_psihiatrija
Strani v kategoriji »Otroška in mladostniška psihiatrija« Ta del kategorije vsebuje 2 naslednji strani, od skupno 2.

1 OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA (OMP) 1. SPLOŠNI VIDIKI SPECIALIZACIJE 1.1. Namen specializacije Specializacija je učni in vzgojni proces, v katerem specializant(-ka) pridobi teoretično in praktično znanje s …

Psihiatrična klinika Ljubljana – Enota za adolescentno …
https://www.psih-klinika.si/strokovne-enote/center-za-mentalno-zdravje/enota-za-adolescentno-psihiatrijo/
Komu je namenjena Enota za adolescentno psihiatrijo je namenjena mladim iz vse Slovenije v starosti med 14. in 22. letom, ki trpijo zaradi različnih psihičnih težav, ki so tako hude, da potrebujejo intenzivno bolnišnično obravnavo. Na …

Urban Groleger, dr. med. | Zdravniki.org
http://zdravniki.org/urban-groleger
Otroška in mladostniška psihiatrija Otroška nevrologija Otroško in preventivno zobozdravstvo Patologija Pediatrija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija Pnevmologija Psihiatrija Radiologija Revmatologija Sodna medicina …

Martina Žmuc Tomori, dr. med. | Zdravniki.org
http://zdravniki.org/martina-zmuc-tomori
dr. med. Martina Žmuc Tomori, povprečna ocena: 2.5, specializacija: Psihiatrija, Otroška in mladostniška psihiatrija, mesto zaposlitve: Psihiatrična klinika Ljubljana – Polje. … Danes sem se boril za 8 let starega sina, za skrbništvo …

Otroška in mladostniška psihiatrija | eZdravnik
http://ezdravnik.si/specialisti%C4%8Dna-ambulanta-dejavnost/otro%C5%A1ka-mladostni%C5%A1ka-psihiatrija
Socialnovarstveni zavodi in zavodi za usposabljanje

Katarina MARN, dr. med. – ANIMULA, CENTER ZA …
http://zdravniki-zobozdravniki.net/Clan/Katarina-MARN-1169
V okviru psihiatrične ambulante obravnave otrok in mladostnikov poteka zgodnje prepoznavanje razvojnih specifičnosti ali zaostankov, stisk in čustvenih težav ter ustrezna obravnava in zdravljenje zgodnjih simptomov duševnih motenj in …

Zdravstveni dom > Storitve > Enote > Varstvo otrok in …
http://www.zd-mb.si/Storitve/Enote/Varstvo-otrok-in-mladine/Slu%C5%BEba-za-otro%C5%A1ko-in-mladostni%C5%A1ko-psihiatrijo/Otro%C5%A1ka-in-mladostni%C5%A1ka-psihiatrija/Ordinacija-pedopsihiatrija-Vo%C5%A1njakova-ulica-2-4
Otroška in mladostniška psihiatrija Ordinacija pedopsihiatrija Vošnjakova ulica 2-4 Psihološka ambulanta (otroci) Vošnjakova ulica 2-4 Defektološka in logopedska ambulanta Vošnjakova ulica 2-4 Defektološka ambulanta …