Poklic: Pomočnik strojevodje

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10196
Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev. SOP 2011-01-2105. EVA 2010-2411-0039. EPA –

Ljubljanska ranžirna postaja v Zalogu – delo.si
http://www.delo.si/druzba/panorama/ljubljanska-ranzirna-postaja-v-zalogu.html
Na miren dan, premikači odpravijo skoraj 1400 vagonov, včasih pa so jih dvakrat več.

Občina Borovnica
http://www.borovnica.si/
Revija borovniških pevskih zborov. Revija pevskih borovniških pevskih zborov bo v nedeljo, 25.3. 2018, ob 17.00, v večnamenskem …