Poklic: Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok sodeluje z vzgojiteljem pri pripravi in načrtovanju dela ter pomaga pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela s predšolskimi otroci (starost 1 do 6 let) in skrbi za pripravo vzgojno-izobraževalnih sredstev ter ureditev prostora.

Legislacija:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 ZPCP-2D), Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 92/12 in 98/12 – popr.)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Opis poklica – ZRSZ – Domov
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=600
Delovna področja Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok se zaposli v vrtcu. Glavna področja dela so določena z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter s področnimi zakoni. Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v …

VIDEO poklic: Pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok …

VIDEO poklic: Pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok


Pomočnica vzgojitelja predšolskih otrok skrbi in pomaga vzgojitelju predšolskih otrok pri celostnem razvoju otroka. Praktično je desna roka vzgojitelja predšolskih otrok. Pomočnica vzgojitelja predšolskih otrok skrbi in pomaga …

VIDEO poklic: Vzgojiteljica predšolskih otrok | Dijaški svet

VIDEO poklic: Vzgojiteljica predšolskih otrok


V oddelkih vrtca, ki so vanj vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, lahko dela poleg vzgojitelja predšolskih otrok tudi vzgojitelj s specialno pedagoško izobrazbo. Pedagoška fakulteta Ljubljana Pedagoška fakulteta Koper Vir: …

Vzgojitelj predšolskih otrok – Andragoški zavod Ljudska …
http://www.lu-velenje.si/izobrazevanja/srednjesolski-programi2/vzgojitelj-predsolskih-otrok
V skladu s 5. členom, drugi in tretji odstavek Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami …

Prosta delovna mesta [VZGOJITELJ] | Forum Mladi učitelj
https://forum.mladiucitelj.si/forumi/prosta-delovna-mesta-vzgojitelj.222/
POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK – M/Ž Zavod RS za zaposlovanje ponedeljek ob 00.12 Odgovori 0 Ogledi 234 ponedeljek ob 00.12 Zavod RS za zaposlovanje POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH 0 220 …

ZRSZ – Posamezno
https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2304914
POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK- M/Ž – M/Ž Opis del in nalog POMOČNIK ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE IZKUŠNJE, KI SO OBVEZNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE Upravna enota …

POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK – M/Ž …
https://forum.mladiucitelj.si/teme/pomocnik-vzgojitelja-predsolskih-otrok-m-z.33810/
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas Trajanje zaposlitve: Določen čas oz. DO 16.06.2018 Prijava je mogoča do: 13.04.2018 Naziv delodajalca: VRTEC POSTOJNA…

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok / Poklici in …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12532/prikaziPoklic/
Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok je posameznik, ki sodeluje z vzgojiteljem pri pripravi in načrtovanju dela ter pomaga pri … Republika Slovenija SPOT, Slovenska poslovna točka …

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok | Moja izbira
http://www.mojaizbira.si/poklic/pomocnik-vzgojitelja-predsolskih-otrok
Delo pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok obsega sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela ter opravljanje drugih … V skladu z usmeritvijo in letnim delovnim načrtom vrtca pomočnik vzgojitelja …

KRATEK OPIS: Delo pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok obsega sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca. OPRAVILA IN NALOGE: