Poklic: Pooblaščeni inženir varnostnih sistemov

pooblaščeni inženir je oseba, ki je odgovorna za izdelavo projektov za izvedbo sistemov tehničnega varovanja in nadzora nad izvajanjem sistemov tehničnega varovanja

Legislacija:

Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, 17/11)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Naslov:

Štefanova 2
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: + 386 1 428 40 00
Fax: + 386 1 251 43 30
Email: gp.mnz@gov.si
URL: www.mnz.gov.si

Uporabne povezave:

Varnostno izobraževanje ČAS – Usposabljanje NPK
http://www.varnostnoizobrazevanje-cas.si/sl/content/nacionalne-poklicne-kvalifikacije/usposabljanje-npk.html
pooblaščeni inženir E-usmeritve za področje projektiranja, v skladu z Zakonom o graditvi objektov, npr.: elektroinštalacij, računalništva, telekomunikacij, energetike in …

Varnostnik telesni stražar – Center za poslovno …
http://www.cpu.si/education/varnostnik-telesni-strazar/
Naloge, ki jih opravlja pooblaščeni inženir varnostnih sistemov so skrb za izdelavo projektov tehničnega varovanja in nadzor izvajanja sistemov tehničnega varovanja.

Varnostna podjetja – zrszv.si
http://www.zrszv.si/index.php/iskanje-clanov
Varnostna podjetja . V Republiki Sloveniji deluje veliko varnostnih podjetij, ki nudijo različne varnostne storitve. Podrobnejše informacije o podjetjih najdete s klikom na ime podjetja, ki ga izberete iz seznama.

Aktualno – Center za poslovno usposabljanje
http://www.cpu.si/poslovni-seminarji/
Vse o poklicih povezanih z varovanjem: Varnostni menedžer, Varnostni tehnik, Varnostnik čuvaj, Varnostnik nadzornik, Varnostnik telesni stražar, Varnostnik, Pooblaščeni inženir varnostnih sistemov

Varnostno izobraževanje ČAS – Cenik usposabljanja …
http://www.varnostnoizobrazevanje-cas.si/sl/content/nacionalne-poklicne-kvalifikacije/cenik-usposabljanja-preverjanja-potrjevanja.html
– cena za izvajanje programa usposabljanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov znaša 516,00 EUR

NPK – Nacionalna poklicna kvalifikacija. | Vprašajte nas
http://www.npk.si/vprasanja/
Odgovorja: Ekipa NPK, 30. junij 2017 Posamezniki, ki želijo registrirati ali s.p. ali d.o.o. morajo ob sami registraciji navesti šifro dejavnosti, ki bi jo žel… …

NRP – nacionalno informacijsko središče za poklicne …
http://www.nrpslo.org/index.aspx
©2011-2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane. Zemljevid strani | Politika zasebnosti | Pravno obvestilo | O avtorjih: Center RS za poklicno izobraževanje

Zakon o zasebnem varovanju – PisRS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5760
Zakon o zasebnem varovanju. SOP 2011-01-0690. EVA 2010-1711-0003. EPA 1497-V

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
http://www.zrszv.si/
V rubriki prosta delovna mesta si lahko ogledate oglase delodajalcev, ki zaposlujejo varnostnike – povezava

Koledar preverjanj za pridobitev NPK, Nacionalno …
http://www.nrpslo.org/podatkovne_baze/koledar_preverjanj.aspx
Koledar preverjanj V koledarju preverjanj so zbrana vsa razpisana preverjanja za pridobitev certifikata NPK. Koledar je namenjen kandidatom, ki si željo pridobiti NPK.