Poklic: Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti

Pooblaščeni ocenjevalec je fizična oseba s strokovnim nazivom pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, nepremičnin oziroma strojev in opreme, ki ima v skladu s tem zakonom veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca. Ocenjevanje vrednosti mora potekati na način, določen s pravili ocenjevanja vrednosti, ki vključujejo Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti Odbora za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti, druga pravila ocenjevanja vrednosti, ki jih izdaja oziroma določa Inštitut, ter druge zakone, ki urejajo ocenjevanje vrednosti posameznih oblik premoženja, in predpise, izdane na njihovi podlagi.

Legislacija:

Zakon o revidiranju (Ur.l. RS, št. 65/08)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

Ministrstvo za Finance
Ministry of Finance (EN)

Naslov:

Župančičeva 3
1502 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 369 52 00
Fax: +386-1 369 66 59
Email: gp.mf@gov.si
URL: www.mf.gov.si

Uporabne povezave:

Register | Slovenski inštitut za revizijo
http://www.si-revizija.si/sekcijaocenjevalcev/register
Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij(Certified Business Appraisers) Pri Slovenskem inštitutu za revizijo so na današnji dan vpisani v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij tile pooblaščeni ocenjevalci vrednosti …

Opis poklica – ZRSZ – Domov
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=2801
Izdelek in storitev Storitev, ki jo opravi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, je ocena vrednosti nepremičnine, ki je usklajena z mednarodni standardi. Storitev je zaključena, ko cenilec poda poročilo o vrednosti nepremičnine.

Razpis izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za …
http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/razpis-izobrazevanja-za-pridobitev-strokovnih-znanj-za-opravljanje-nalog-pooblascene-0
Prijavnica za naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij Pred oddajo spletno prijavnico natisnite, podpišite in pošljite na naslov: Slovenski inštitut za revizijo Dunajska cesta 106 1000 Ljubljana Obrazec o delovnih izkušnjah …

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja / Poklici in …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12376/prikaziPoklic/
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja Pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetja izvaja posebne metode vrednotenja podjetij , preko katerih naročniku zagotovi … Republika Slovenija SPOT, Slovenska poslovna točka …

OCENJEVANJE VREDNOSTI NEPREMIČNIN – Cenitve …

Prva stran


Ocenjujemo vrednost vseh vrst nepremičnin za različne namene. Cenitev pripravi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki ima vsa potrebna znanja in pridobljeno dovoljenje pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Naši vodili pri …

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin / …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12377/prikaziPoklic/
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin Pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin na podlagi posebnih metod vrednotenja nepremičnine izdela oceno vrednosti, … Republika Slovenija Enotna poslovna točka e-VEM …

SIS: Prijava
http://sis.si-revizija.si/public/registry/licenselist/o
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij Ime in priimek Ulica Kraj Datum naziva Veljavnost licence Podrobnosti ALJAŽ Brigita ULICA GUBČEVE BRIGADE 16 Ljubljana 16.12.2002 24.05.2017 – 24.05.2019 Podrobnosti Lipa 20 …

90. člen ZRev-2: Dovoljenje za opravljanje nalog …
https://zakonodaja.com/zakon/zrev-2/90-clen-dovoljenje-za-opravljanje-nalog-pooblascenega-ocenjevalca
Kazalo ZRev-2 – Zakon o revidiranju 5. del: POOBLAŠČENI REVIZOR 6. del: REVIZIJSKA DRUŽBA IN SAMOSTOJNI REVIZOR 7. del: POOBLAŠČENI OCENJEVALEC 87. člen: Pooblaščeni ocenjevalec 88. člen: Način ocenjevanja …

7. del: POOBLAŠČENI OCENJEVALEC (Zakon o …
https://zakonodaja.com/zakon/zrev-2/7-del-pooblasceni-ocenjevalec
Kazalo ZRev-2 – Zakon o revidiranju 4. del: REVIDIRANJE 5. del: POOBLAŠČENI REVIZOR 6. del: REVIZIJSKA DRUŽBA IN SAMOSTOJNI REVIZOR 6.1. poglavje: Statusne določbe 6.2. poglavje: Dovoljenje za opravljanje storitev …

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin | Moja …
http://www.mojaizbira.si/poklic/pooblasceni-ocenjevalec-vrednosti-nepremicnin
V Sloveniji sta dve vrsti pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin ali cenilcev nepremičnin: sodni cenilec, ki ga imenuje Ministrstvo za pravosodje in je član strokovnega Združenja slovenskih cenilcev gradbene stroke, in …