Poklic: Pooblaščeni revizor

Pooblaščeni revizor skupine izvaja pregled in hrani dokumentacijo svojega pregleda revizijskega dela, ki ga je opravil revizor iz tretjih držav, zakoniti revizor, revizijski subjekt tretje države ali revizijsko podjetje za namen revizije skupine. Dokumentacija, ki jo hrani pooblaščeni revizor skupine, mora biti takšna, da lahko pristojni organ pregleda delo pooblaščenega revizorja skupine.

Legislacija:

Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

Ministrstvo za Finance
Ministry of Finance (EN)

Naslov:

Župančičeva 3
1502 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 369 52 00
Fax: +386-1 369 66 59
Email: gp.mf@gov.si
URL: www.mf.gov.si

Uporabne povezave:

ProRevizija
http://www.prorevizija.si/
Vrsta prihodkov. 2012. 2011. Čisti prihodki storitev revidiranja računovodskih izkazov. 266.513. 299.800. Čisti prihodki storitev drugih poslov dajanja zagotovil

Razpis izobraževanja | Slovenski inštitut za revizijo
http://www.si-revizija.si/izobrazevanje/razpis-izobrazevanja
Slovenski inštitut za revizijo organizira in razpisuje v nadaljevanju navedena izobraževanja. Vse potrebne informacije najdete na teh straneh oziroma na straneh s …

BM-Veritas – Zaposleni
http://www.bm-veritas.si/zaposleni/benjamin-fekonja
Zaposleni Benjamin Fekonja, univ.dipl.ekon. pooblaščeni revizor in državni notranji revizor, direktor družbe. Benjamin Fekonja (1972), že dvanajst let revidira računovodske izkaze gospodarskih družb, svetuje in tudi samostojno …

BM-Veritas – Zaposleni
http://www.bm-veritas.si/zaposleni.html
V družbi je zaposlenih sedem oseb in sicer dva pooblaščena revizorja, preizkušena notranja revizorka, dve revizorki z licencama ter revizijski asistent.

NAKUP SLUŽBENEGA VOZILA – vsr.si
http://www.vsr.si/clanki/nakup%20sluzbenega%20vozila.pdf
1 NAKUP SLUŽBENEGA VOZILA – PAMETNA ODLOČITEV? Avtorja sva: Mag. Branko Mayr Nataša Zupanič, dipl.oec. Vsaki 50 %. B. Mayr je pooblaščeni revizor in partner v revizijski družbi ITEO-ABECEDA, d.o.o.

KONTAKTI – gss.si
http://www.gss.si/index.php/kontakti
Podjetje se kvarja z revizijo računovodskih izkazov, skrbnimi pregledi, davčnim svetovanjem, računovodskimi storitvemi,svetovanjem na področju statusnih sprememb družb ter svetovanjem na področju računovodstva.

ZUS – Zbornica upraviteljev Slovenije
http://www.zbornica-upraviteljev.si/o-zbornici
Zbornica upraviteljev Slovenije. O Zbornici Osnovni podatki Zbornice upraviteljev Slovenije Polno ime: Zbornica upraviteljev Slovenije, Ljubljana

ALFI.si
http://alfi.si/
SKRBNIK PREMOŽENJA SKLADA: NOVA LJUBLJANSKA Banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana POOBLAŠČENI REVIZOR SKLADA: Ernst & Young Revizija, Poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 1111, 1000 Ljubljana.

Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP235
Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del. SOP 2008 …

Davčno-finančna konferenca 2017
http://www.dfk.si/
S klikom na spodnji gumb si lahko, ob vnosu gesla, ki ste ga prejeli s strani organizatorja, prenesete konferenčno e-gradivo.