Poklic: Popravila elektronskih in optičnih naprav

Ponudnik lahko opravlja popravila elektronskih in optičnih naprav

Legislacija:

Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr.) Ureda o obrtnih dejavnostih (Ur.l.RS, št 63/13)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA

Naslov:

Celovška cesta 71
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386 1 58 30 500
Fax: +386 1 50 59 270
Email: info@ozs.si
URL: www.ozs.si

Uporabne povezave:

Kontakt
http://www.ooz-ljbezigrad.si/kontakt.html
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Bežigrad. Nade Ovčakove ulica 13 1000 Ljubljana. Tel.: 01/5340 770, 040/361-660 (sekretarka), 01/5349 368 …

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Bežigrad
http://www.ooz-ljbezigrad.si/
obrtna zbornica, obrtna zbornica ljubljana, obrtna zbornica bežigrad

KATALOG IJZ – jkpg.si
http://www.jkpg.si/katalog-ijz
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. – vzdrževanje cest, zbiranje, čiščenje in distribucija vode, gradnja objektov, pomožne dejavnosti v prometu, dajanje lastnih nepremičnin, strojev in opreme v najem, pogrebne storitve

Zakon o elektronskih komunikacijah – PisRS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6405
Zakon o elektronskih komunikacijah. SOP 2012-01-4315. EVA 2012-3330-0058. EPA 0667-VI

Pregled klasifikacije – Klasje – Stat
http://www.stat.si/Klasje/Klasje/Tabela/5531
Raven Šifra kategorije Desktriptor Angleški deskriptor

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom) – PisRS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3781
Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom). SOP 2004-01-1925. EVA 2003-2811-0022. EPA 1182-III

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/111442
Ta zakon ureja pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev, ureja zagotavljanje univerzalne storitve, zagotavljanje konkurence, upravljanje radiofrekvenčnega spektra in elementov oštevilčenja, določa pogoje za omejitev lastninske pravice, določa pravice …

Uradni list RS – Portal javnih naročil
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=176179
II.2.3 Kraj izvedbe SI – SLOVENIJA Glavna lokacija ali kraj izvedbe: II.2.4 Opis javnega naročila Nadgradnja SV naprav na odsekih železniške proge Zidani Most-Šentilj

Podjetja | Občina Ljutomer
http://www.obcinaljutomer.si/stran/podjetja/1389
Ste podjetje v občini Ljutomer in vas ni na seznamu ali pa so podatki napačni? Sporočite nam podatke na info@ljutomer.si in vas bomo dodali oziroma popravili podatke.

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj …
http://www.arsktrp.gov.si/
Upravičenci, ki so prejeli odločbo o pravici do sredstev iz naslova PRP 2014-2020 za ukrepe M04.1, M04.2, M04.3 in M08.6, lahko na podlagi 54. čl.