Poklic: Poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 plovbe po Jadranskem morju

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Pristojbine | Uprava RS za pomorstvo
http://www.up.gov.si/si/storitve/pristojbine/
poveljnik jahte z bruto tonažo do 500 43 poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 43 častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500 43 častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0893/pravilnik-o-pristojbinah-za-opravljanje-izpitov-izmeritev-colnov-in–ugotavljanje-njihove-sposobnosti-za-plovbo-ter-cenah-tiskovin
poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 45 20 poveljnik jahte z bruto tonažo do 500 45 20 častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW 45 20 mornar motorist 35 15 izpit za voditelja čolna na35 / …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1998-01-1460/pravilnik-o-nazivih-pogojih-za-pridobivanje-nazivov-in-pooblastilih-clanov-posadke-morskih-ladij-trgovske-mornarice-republike-slovenije
… , – poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 plovbe po Jadranskem morju, – član posadke v sestavi krovne straže , – častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi, …

– poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200, – poveljnik jahte z bruto tonažo do 500, – član posadke v sestavi krovne straže, – častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500, – poveljnik ladje z …

poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 45 15 poveljnik jahte z bruto tonažo do 500 45 15 častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z mo čjo do 750 kW 45 15 mornar motorist 35 12 izpit za voditelja 40 13 20 7 …

Morski Psi V Jadranskem Morju.Pdf – eBook and Manual …
https://thebookee.net/mo/morski-psi-v-jadranskem-morju
Slovenia.doc – … an engine room watch) Ministry of Transport poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 plovbe po Jadranskem morju… Designation of competent authorities.doc Download Slovenia.doc – … anmorju…

… Ministry of Transport poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 plovbe po Jadranskem morju (Master and officers in charge of navigational watch on ships of less than 200 GT engaged in Adriatic Sea) Ministry of …

… Plovba po Jadranskem morju je plovba po Jadranskem morju do črte, ki spaja rt Santa Maria di Leuca z rtom Kefali na otoku Krfu in rtom Skala pri Butrinskem zalivu v Albaniji. (6) Nacionalna ali priobalna plovba je plovba po …

Poveljnik in prvi častnik na ladjah z bruto tonažo 3000 ali več 1 Poveljnik in prvi častnik na čezoceanski ladji z bruto tonažo 3000 …

(ustno): pomorske karte in delo z njimi, priročniki za plovbo po Jadranskem, Sredozemskem in Črnem morju, luči in označbe na plovni poti, različne metode določevanja točke ladje s terestričnimi objekti in nebesnimi telesi …