Poklic: Poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

tretji odstavek A-VI/4) 11. 1.f) poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 II/3 20 12 mesecev kot častnik, odgovoren za krovno stražo da – častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500 (III/3) – osnovna usposobljenost za delo na …

Pristojbine | Slovenian Maritime Administration
http://www.up.gov.si/en/storitve/pristojbine/
poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000 180 prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več 180 član posadke v sestavi strojne straže 33 častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW 43 168 180 55 …

Poveljnik in prvi častnik na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000 6 Poveljnik in prvi častnik na ladji z bruto tonažo do 3000 morata imeti pooblastilo o nazivu »poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000« oziroma »prvi častnik …

Iskanje – e-VEM – Državni portal za poslovne subjekte in …
http://evem.gov.si/info/?id=815&search=pooblastilo&cid=poklic&no_cache=1
Za opravljanje poklica je potrebno imeti pooblastilo o nazivu poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več. Prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000 [poklic] … onesposobljenosti.Za opravljanje poklica je potrebno imeti …

Generic name of profession – Captain, merchant marine …
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=7805
2018/01/14 · Poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000 Slovenia All regions General system of recognition – primary application Capitán de la marina mercante Spain All regions Recognition of professional experience Annex IV – automatic …

Iskanje – e-VEM – Državni portal za poslovne subjekte in …
http://evem.gov.si/info/nc/iskanje/?tx_solr%5Bq%5D=pooblastila
Za pridobitev pooblastila o nazivu poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000 mora posameznik izpolnjevati pogoje glede ustrezne starosti, imeti opravljeno usposabljanje, imeti ustrezno plovno dobo in biti v dobrem zdravniškem …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-0243/pravilnik-o-visini-placila-in-povracila-stroskov-v-zvezi-z-delom-v-izpitnih-komisijah
Za delo v izpitni komisiji za pridobitev pooblastila o nazivu »častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več« in »častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več …

VPPK > Seznam 2b – VPPK > Vzajemno priznavanje …
http://reguliranipoklici.si/prihajate/evidenca-reguliranih-poklicev/seznam-2b.aspx
Poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000 Ministrstvo za infrastrukturo 25 Preglednik vagonov Ministrstvo za infrastrukturo 26 Premikač Ministrstvo za infrastrukturo 27 Prodajalec Ministrstvo za gospodarski razvoj in 28 29 …

prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več 195 80 prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000 190 70 častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500 45 15 poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 35 12 …