Poklic: Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij

Preglednik mora za novo izvedene električne inštalacije v prisotnosti odgovornega nadzornika za električne inštalacije po končanih delih opraviti pregled, preskus in meritve vgrajenih električnih inštalacij, ki vključuje tudi oceno združljivosti na električne inštalacije priključenih naprav, opreme in strojev ter sestavi zapisnik.

Legislacija:

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/2009, 2/2012 )

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij …

Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele


Zbiramo prijave za izpitni rok: april 2018 – Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti – Usposabljanje oz. priprave na preverjanje NPK – Prijava v postopek preverjanja in potrjevanja NPK (Prijavnica_NPK_preglednik-zahtevnih)

Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij …

Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele


Zbiramo prijave za izpitni rok: april 2018 – Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti – Usposabljanje oz. priprave na preverjanje NPK – Prijava v postopek preverjanja in potrjevanja NPK (Prijavnica_NPK_preglednik-manj …

Preglednik el. inštalacij, NPK – Center za poslovno …
http://www.cpu.si/preglednik-el-instalacij/
Seminarji in usposabljanja za preglednike elektro inštalacij Za strokovno pregledovanje električnih inštalacij in zaščite pred strelo potrebujejo pregledniki številna znanja, morajo pridobiti tudi ustrezne certifikate ter se redno strokovno …

Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij
http://reguliranipoklici.si/ris/VPPKpoklic.aspx?id=240&langid=1
Pogoji za opravljanje v RS: Do vzpostavitve nacionalne poklicne kvalifikacije (predpis predvideva vzpostavitev do konca leta 2011) za pregledovanje električnih inštalacij, smejo naloge povezane s pregledi električnih inštalacij opravljati le …

Priprave na NPK preglednik manj zahtevnih električnih …
http://www.civis.si/priprave-npk-preglednik-manj-zahtevnih-instalacij
Priprave na izpit NPK za preglednika manj zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij Jeseni 2018 Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v stavbah in Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele, določata, da morajo osebe …

ATRAKTOR – www.atraktor.si – Kdo sme pregledovati …
http://www.atraktor.si/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=1
Opis Nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, lahko najdete tukaj. Opis Nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard …

Preverjanje – preglednik ZAHTEVNIH inštalacij – Center za …
http://www.cpu.si/education/preverjanje-preglednik-zahtevnih-instalacij/
Vstopni pogoj za pridobitev NPK Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite …

ATRAKTOR – www.atraktor.si – Preglednik električnih in …
http://atraktor.si/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=1
Preglednik električnih in strelovodnih inštalacij · Želite biti usposobljeni za preglednika električnih in strelovodnih inštalacij? · Zagotavljamo vam osvojitev znanj, potrebnih za pridobitev NPK – nacionalne poklicne kvalifikacije! …

Pregled električnih inštalacij na osnovi zakonskih zahtev
http://www.izs.si/prirocniki-publikacije/glasilo-izsnovo/letnik-2010/letnik-13-stevilka-55/programiprojekti/pregled-elektricnih-instalacij-na-osnovi-zakonskih-zahtev/
12. 2011 smejo pregledeopravljati le posamezniki s pridobljenim potrdilom o usposobljenosti za pregledovanje električnih inštalacij po predpisih o gospodarskih zbornicah. Seznam preglednikov je objavljen na spletni strani MOP. …

Vabimo vas na priprave za pridobitev NPK PREGLEDNIK MANJ ZAHTEVNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN INŠTALACIJ ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE ZVD Zavod za varstvo pri delu, d.d., Chengdujska cesta 25, 1260 …