Poklic: Preizkušeni državni notranji revizor

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

Ministrstvo za Finance
Ministry of Finance (EN)

Naslov:

Župančičeva 3
1502 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 369 52 00
Fax: +386-1 369 66 59
Email: gp.mf@gov.si
URL: www.mf.gov.si

Uporabne povezave:

Izobraževanje notranjih revizorjev javnega sektorja | …
http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/izobrazevanje_notranjih_revizorjev_javnega_sektorja/
Izobraževanje je podlaga za pridobitev naziva državni notranji revizor (DNR) in preizkušeni državni notranji revizor (PDNR), ki ga podeljuje Ministrstvo za finance. Center za razvoj financ obvešča, da je na svoji spletni strani objavil …

Notranji revizorji | Slovenski inštitut za revizijo
http://si-revizija.si/sekcijanotranjihrevizorjev/notranji-revizorji
Člani SIR-a smo imetniki strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor. Konec leta 2017 nas je bilo 240, od tega 105 aktivnih preizkušenih notranjih revizorjev, to je tistih, ki smo se tudi pisno zavezali, da bomo pri svojem delu …

Preizkušeni državni revizor / Poklici in strokovni kadri / …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12392/prikaziPoklic/
Naziv preizkušeni državni revizor lahko pridobi tudi kandidat, ki je pridobil naziv preizkušeni državni notranji revizor na podlagi Zakona o javnih financah, če izpoplnjuje ostale pogoje in uspešno zagovarja zaključno nalogo. Pogoji in …

Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor …
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10853
Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor. SOP 2015-01-2134. EVA 2011-1611-0116. EPA – Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics …

Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor
https://www.zfm.si/novice/kadrovski-svetovalec/40-pravilnik-o-pogojih-za-pridobitev-naziva-drzavni-notranji-revizor-in-preizkuseni-drzavni-notranji-revizor
Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor V Uradnem listu št. 50 je bil objavljen Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji …

Pogosta vprašanja | Urad RS za nadzor proračuna
http://www.unp.gov.si/si/o_uradu/pogosta_vprasanja/
Zaposleni na delovnem mestu notranjega revizorja uporabnika proračuna mora imeti naziv državni notranji revizor oziroma preizkušeni državni notranji revizor. Naziv državni notranji revizor lahko pridobi kandidat, ki 1. ima univerzitetno …

Preizkušeni državni notranji revizor
http://reguliranipoklici.si/ris/VPPKpoklic.aspx?id=91&langid=1
Pogoji za opravljanje v RS: Naziv preizkušeni državni notranji revizor lahko pridobi kandidat, ki izpolnjuje naslednja pogoja: 1. ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju revizij po izpolnitvi pogojev za pridobitev naziva DNR in 2 …

Preizkušeni notranji revizor Slovenskega inštituta za …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12396/prikaziPoklic/
Preizkušeni notranji revizor izvaja pregledovanje procesov, delovanja in doseganja ciljev organizacije. Vodstvu na vseh organizacijskih ravneh strokovno svetuje pri iskanju nenehnih izboljšav. Preizkušeni notranji revizor lahko nastopa …

Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7092
Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor. SOP 2007-01-4253. EVA 2005-1611-0149. EPA – Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics …

Informacija o izdajanju potrdil.doc 2/3 Naziv preizkušeni državni notranji revizor Naziv preizkušeni državni notranji revizor (v nadaljevanju: naziv PDNR), v skladu s 4. členom pravilnika pridobi kandidat, ki vlogi za pridobitev naziva …