Poklic: Prekrivanje kovin s kovino

Ponudnik lahko izvaja aktivnost prekrivanja kovin s kovino.

Legislacija:

Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr.) Uredba o obrtnih dejavnostih (Ur.l.RS, št. 63/13)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA

Naslov:

Celovška cesta 71
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386 1 58 30 500
Fax: +386 1 50 59 270
Email: info@ozs.si
URL: www.ozs.si

Uporabne povezave:

Hidroizolacijski premaz, material za hidroizolacijo …
http://www.lepila-lepilni-trakovi.si/hidroizolacijski-premaz.html
HidroizolaciJski premaz, material za hidroizolacijo, Velika ponudba lepil in lepilnih trakov ter lepilnih mas za keramiko, ploščice, les, kovino, stiropor, …

GALMA podjetje za galvanizacijo, d.o.o. – bizi.si
http://www.bizi.si/GALMA-D-O-O/
Opozorilo. Bizi.si naročnikom omogoča enostavno pošljanje e-pošte za komunikacijo naročnika s poslovnimi partnerji. Iz varnostnih razlogov to orodje na EF ni na voljo.

ISKRA ISD – GALVANIKA površinska zaščita d.o.o. – bizi.si
http://www.bizi.si/ISKRA-ISD-GALVANIKA-D-O-O/
Opozorilo. Bizi.si naročnikom omogoča enostavno pošljanje e-pošte za komunikacijo naročnika s poslovnimi partnerji. Iz varnostnih razlogov to orodje na EF ni na voljo.

Pregled klasifikacije – Klasje – Stat
http://www.stat.si/Klasje/Klasje/Tabela/5531
Raven Šifra kategorije Desktriptor Angleški deskriptor

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije – …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP208
Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije. SOP 2005-01-4708. EVA -. EPA –

NEP – Nacionalna energetska pot Slovenija
http://nep.vitra.si/index_nep2.php?forum1=1
Dobrodošli v kotičku, kjer lahko postavite vprašanja na katera bomo odgovarjali skrbniki portala NEP. Prosimo vas, da vprašanje pošljete tudi na info@vitra.si, najbolje skupaj s fotografijami (da si bomo lažje predstavljali problem) in vašimi podatki (ime, priimek, telefon), ki ne bodo objavljeni.