Poklic: Progovni čuvaj

– pregled brezhibnosti proge in odpravljanje manjših napak – takojšnje ukrepanje v primeru izrednega dogodka – opazovanje prevoza vozil ter ogroženih mest, kjer je vpeljana počasna vožnja – zavarovanje nivojskih prehodov – varovanje delovnih skupin na progi – pravočasno obveščanje delovnih skupin – varovanje objektov na progi

Legislacija:

– Zakon o varnosti v železniškem prometu (73. in 74. člen) (Uradni list RS, št. 56/13) – Pravilnik o delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev (4. člen) (Uradni list RS, št. 126/07) – Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev (7. in 24. člen ) (Uradni list RS, št. 44/11)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10196
Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev. SOP 2011-01-2105. EVA 2010-2411-0039. EPA –

Rok Vihar – drama.si
http://www.drama.si/ansambel/igralec?id=515
Sponzor sezone 2017/18. Medijski pokrovitelj. Cvetje na premierah in v času vpisa abonmaja . Torte na premierah . Pijača na premierah . Pogostitve na premierah

Ponorela lokomotiva – SNG Drama Ljubljana
http://www.drama.si/repertoar/delo?id=1702
Stanisław Ignacy Witkiewicz je eden najkompleksnejših avtorjev poljske in svetovne avantgarde. Danes sodi med klasike 20. stoletja. Ponorela lokomotiva (1923) n